Basketbalistky UMB chcú pokračovať

denník Šport, 22. 4. 2021, str. 24

Izáková: Máme chuť pokračovať