Sadzobník

Sadzobník poplatkov úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Rozmnožovanie:

1 strana:

  • čierno-biela A4 0,03 €
  • farebná A4 0,5 €

Informácia poskytnutá na CD:

  • 1 CD 2,- €
  • 1 CD 2,- €

Informácia poskytnutá faxom:

Podľa cenníka spoločnosti Slovak Telekom, a. s., Bratislava

Poštovné poplatky:

Budú sa hradiť podľa platného cenníka na dobierku.
Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úprav platných cien.