Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Sadzobník

Sadzobník poplatkov úhrad za sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Rozmnožovanie:

1 strana:

  • čierno-biela A4 0,02 €
  • farebná A4 0,9 €

Informácia poskytnutá na CD:

  • 1 CD 0,16 €
  • Obálka na CD  0,04 €

 

Poštovné poplatky:

Poštovné poplatky sa riadia aktuálnym cenníkom Slovenskej pošty a. s..
Ceny sa budú aktualizovať v zmysle úprav platných cien.

 


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici