Mimoriadne opatrenie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2