Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Topoľčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Oravské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Hornonitrianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Týždeň na Pohroní; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Trenčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Turčianske noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Týždenník pre Záhorie; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení - Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Trnavské noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Naše Novosti; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017, do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

  Paneurópska vysoká škola

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

  Vysoká škola Danubius

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Žilinské noviny; 06/2017; 13/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-

  Podanie prihlášky nenechávajte na poslednú chvíľu

  Liptovské noviny; 06/2017; 14/02/2017; s.: 16,17; or ; Zaradenie: Vysoké školy  Rady k prihláškam

  Študijné oddelenia univerzít upozorňujú, že mnohé prihlášky na štúdium prichádzajú nedostatočne vyplnené. Zozbierali sme pre vás praktické rady študijných referentiek, aby ste vedeli, ktorých chýb by ste sa mali vyvarovať.

  1. Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu.

  2. Poriadne a dôkladne si prečítajte informácie, ktoré sú k prijímaciemu konaniu buď zverejnené na internete, alebo sú dostupné aj v tlačenej podobe.

  3. Príslušnú fakultu kontaktujte pred podaním prihlášky iba v nevyhnutných prípadoch, radšej sa ešte niekoľkokrát vráťte k pokynom pre prijímacie konanie, aby ste sa nepýtali na to, čo je jasne vysvetlené o jeden odsek ďalej, ako ste si stihli prečítať.

  4. Neposielajte ako prílohy k prihláške rôzne vysvedčenia a certifikáty, ale iba prílohy, ktoré sú požadované.

  5. Uveďte správne požadovaný kód strednej školy a kód študijného odboru, o ktorý máte záujem.

  6. Vypíšte priemery známok za predchádzajúce ročníky, musia byť potvrdené školou.

  7. Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky dávajte pozor na diakritiku. Ak ju vyplníte bez diakritiky, môže sa stať, že vaše osobné údaje budú nesprávne zaznamenané a korešpondencia s nimi potom zlyháva.

  8. Dôraz treba teda klásť na správne uvedenie hlavne mena, adresy, mailového kontaktu.

  9. Nezabudnite papierovú prihlášku podpísať.

  (or)

  ----

  Termíny podania prihlášok na vysoké školy na 1. stupeň a spojený do jedného celku 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na akademický rok 2017/2018

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

  Univerzita Komenského v Bratislave

   

   

  Lekárska fakulta

  štúdium v slovenskom jazyku: 28.2.2017, štúdium v anglickom jazyku: 31.5.2017

  80 eur

  Právnická fakulta

  v odbore právo: 31.3.2017, v odbore ekonómia a právo: 15.4.2017

  60 eur

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 17.3.2017

  50 eur / 30 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Farmaceutická fakulta

  zdravotnícke a diagnostické pomôcky: 28.2.2017, farmácia: 28.2.2017, farmácia (v anglickom jazyku pre samoplatcov): 31.7.2017

  60 eur

  Fakulta telesnej výchovy a športu

  do 28.2.2017

  50 eur

  Jesseniova lekárska fakulta, Martin

  všeobecné lekárstvo - výučba v slovenskom jazyku, zubné lekárstvo a bakalárske nelekárske študijné programy (ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo a pôrodná asistencia): 28.2.2017, všeobecné lekárstvo - výučba v anglickom jazyku: 15.7.2017

  60 eur

  Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  do 28.2.2017

  33 eur

  Evanjelická bohoslovecká fakulta

  do 30.4.2017

  55 eur

  Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  45 eur

  Fakulta managementu

  na I. stupeň dennej formy štúdia: 31.3.2017, na I. stupeň externej formy štúdia: 30.8.2017

  20 eur pre uchádzačov zo SR, 50 eur pre uchádzačov zo zahraničia

  Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  do 31.3.2017

  45 eur

  Slovenská technická univerzita v Bratislave

   

   

  Ústav manažmentu, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  do 30.4.2017, do 10.8.2017

  50 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 30.4.2017

  50 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta architektúry

  do 30.11.2016

  40 eur

  Materiálovotechnologická fakulta, Trnava

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Fakulta informatiky a informačných technológií

  do 31.3.2017

  50 eur / 20 eur

  Ekonomická univerzita v Bratislave

   

   

  Obchodná fakulta

  do 31.3.2017 do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta podnikového manažmentu

   

  40 eur / 32 eur

  Národohospodárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur 60 eur - študijný program Ekonómia a právo

  Fakulta hospodárskej informatiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Podnikovohospodárska fakulta, Košice

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Fakulta aplikovaných jazykov

  do 31.3.2017

  40 eur / 32 eur

  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

   

   

  Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  do 30.4.2017

  33 eur / 31 eur

  Fakulta ekonomiky a manažmentu

  do 31.3.2017

  45 eur / 35 eur

  Technická fakulta

  do 31.3.2017 (1. kolo), do 30.6.2017 (2. kolo), do 10.8.2017 (3. kolo)

  35 eur / 33 eur

  Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  do 28.2.2017 (ŠP krajinná a záhradná architektúra), do 28.4.2017 prvé kolo (ŠP záhradníctvo a ŠP krajinné inžinierstvo), do 11.8.2017 druhé kolo

  35 eur / 30 eur

  Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  do 30.4.2017 do 31.3.2017

  40 eur/ 38 eur

  Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

   

  35 eur/ 35 eur

  Technická univerzita vo Zvolene

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Zvolen

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Lesnícka fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Drevárska fakulta

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta ekológie a environmentalistiky

  do 31.3.2017

  40 eur / 35 eur

  Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky

  do 30.4.2017

  40 eur / 35 eur

  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

  do 30.11.2016

  50 eur

  Vysoká škola múzických umení v Bratislave

   

   

  Divadelná fakulta

  do 16.12.2016 (herectvo), do 10.3.2017 (divadelná réžia), do 10.3.2017 (divadelná dramaturgia a dramatická tvorba), do 5.3.2017 (divadelný manažment), do 20.2.2017 (bábkarská tvorba)

  50 eur/ 40 eur

  Hudobná a tanečná fakulta

  do 30.11.2016

  50 eur/ 40 eur

  Filmová a televízna fakulta

  do 2.12.2016

  50 eur/ 40 eur

  Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  do 15.3.2017

  40 eur

  Technická univerzita v Košiciach

   

   

  Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Hutnícka fakulta

  do 31.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 31.3.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta elektrotechniky a informatiky

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Letecká fakulta

  do 9.6.2017

  25 eur / 20 eur

  Stavebná fakulta

  do 2.5.2017

  25 eur / 20 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Fakulta výrobných technológií, Prešov

  do 28.4.2017

  25 eur / 20 eur

  Fakulta umení

  do 30.11.2016

  35 eur / 30 eur

  Žilinská univerzita v Žiline

   

   

  Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta bezpečnostného inžinierstva

  do 30.4.2017

  20 eur

  Stavebná fakulta

  do 31.5.2017

  20 eur

  Strojnícka fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Elektrotechnická fakulta

  do 30.4.2017

  20 eur

  Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

  do 30.4.2017

  30 eur

  Fakulta riadenia a informatiky

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta humanitných vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

   

   

  Ústav telesnej výchovy a športu

  do 15.4.2017

  50 eur / 40 eur

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  50 eur / 40 eur

  Prírodovedecká fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur / 40 eur

  Fakulta verejnej správy

  do 30.4.2017

  40 eur / 30 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017 klasická prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky elektron. prihláška a prijím. konanie bez prijímacej skúšky klasická prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou elektron. prihláška a prijím. konanie s prijímacou skúškou

  - 40 eur - 30 eur - 50 eur - 40 eur

  Trnavská univerzita v Trnave

   

   

  Filozofická fakulta

  do 28.2.2017

  38 eur/35 eur

   

  VYSOKÁ ŠKOLA, FAKULTA

  Termín podania prihlášky do

  Cena za prijím. konanie (papierová/elektronická prihláška

  Pedagogická fakulta

  do 28.2.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  do 28.2.2017

  45 eur

  Teologická fakulta, Bratislava

  do 31.3.2017

  35 eur / 30 eur

  Právnická fakulta

  do 31.3.2017

  60 eur

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

   

   

  Pedagogická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch učiteľstvo výtvarného umenia, učiteľstvo výtvarného umenia v kombinácii, učiteľstvo hudobného umenia a školské hudobné súbory a učiteľstvo hudobného umenia v kombinácii, do 31.3.2017, - na ostatné študijné programy

   

  35 eur / 32 eur

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  35 eur / 32 eur

  Filozofická fakulta do 28.2.2017 - na štúdium v študijných programoch: učiteľstvo telesnej výchovy, učiteľstvo telesnej výchovy v kombinácii, učiteľstvo telesnej výchovy a trenérstvo, rekreológia, do 31.3.2017 - na ostatné študijné programy

   

  40 eur/ 32 eur

  Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

  do 31.3.2017 do 15.6.2017 (len v mimoriadnych prípadoch -napr. štúdium v zahraničí)

  60 eur / 57 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  35 eur/ 32 eur

  Právnická fakulta

  do 30.4.2017

  60 eur / 57 eur

  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

   

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Fakulta stredoeurópskych štúdií

  do 31.3.2017

  30 eur / 25 eur

  Prešovská univerzita v Prešove

   

   

  Pravoslávna bohoslovecká fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Gréckokatolícka teologická fakulta

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta humanitných a prírodných vied

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta zdravotníckych odborov

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta manažmentu

  do 31.3.2017

  30 eur / 20 eur

  Fakulta športu

  do 28.2.2017

  30 eur / 20 eur

  Akadémia umení v Banskej Bystrici

   

   

  Fakulta múzických umení

  do 30.11.2016

  47 eur

  Fakulta výtvarných umení

  do 30.11.2016

  50 eur

  Fakulta dramatických umení – Herectvo

  15.12.2016

  -

  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

   

   

  Pracovisko celouniverzitných programov, Trenčín

  do 30.4.2017 - celouniverz. pracovisko Katedra politológie, do 28.2.2017 - Textilná technológia a návrhárstvo

  35 eur

  Fakulta priemyselných technológií, Púchov

  do 30.4.2017

  17 eur

  Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

  do 30.4.2017

  34 eur

  Fakulta špeciálnej techniky

  do 30.4.2017

  25 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 30.4.2017

  60 eur

  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

   

   

  Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Piešťany

  do 30.4.2017

  40 eur

  Fakulta masmediálnej komunikácie

  do 31.3.2017

  40 eur

  Fakulta prírodných vied

  do 30.4.2017 (1. kolo), do 18.8.2017 (2. kolo)

  35 eur

  Filozofická fakulta

  do 31.3.2017, do 28.4.2017

  40 eur

  Fakulta sociálnych vied

  do 30.4.2017

  35 eur

  Katolícka univerzita v Ružomberku

   

   

  Filozofická fakulta

  do 20.4.2017 - pre študijné programy anglistika a amerikanistika, psychológia a žurnalistika, do 31.5.2017 - pre všetky ostatné študijné programy

  30 eur / 25 eur

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  39 eur

  Teologická fakulta, Košice

  do 30.4.2017

  35 eur

  Fakulta zdravotníctva

  do 31.3.2017,

  do 10.4.2017 zahraniční uchádzači

  45 eur

  Univerzita J. Selyeho v Komárne

   

   

   

  Ekonomická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Pedagogická fakulta

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  Fakulta reformovanej teológie

  do 31.3.2017

  50 eur/ 25 eur

   

  SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Vysoká škola manažmentu Trenčín, Bratislava

  do 30.4.2017

  50 eur

   

  VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave

  do 29.2.2017

  50 eur

   

  VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

  do 31.3.2017

  30 eur

   

  Paneurópska vysoká škola

   

   

   

  Fakulta práva

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta ekonómie a podnikania

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta masmédií

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta informatiky

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Fakulta psychológie

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Vysoká škola Danubius

   

   

   

  Fakulta práva Janka Jesenského

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta sociálnych štúdií

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  Fakulta verejnej politiky a verejnej správy

  do 30.4.2017

  35 eur / 30 eur

   

  VŠ medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove

  do 31.3.2017, K do 30.6.2017, K2 do 31.8.2017

  40 eur

   

  Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

  do 31.5.2017

  50 eur / 30 eur

   

  Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom/ Vysoká škola DTI

  do 31.3.2017, do 30.6.2017 K

  0 eur

   

  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií

  do 31.3.2017

  0 eur

   

  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

  do 31.5.2017

  25 eur

   

  Hudobná a umelecká akadémia J. Albrechta v Banskej Štiavnici

  do 3.2.2017 (1. kolo), do 2.6.2017 (2. kolo), do 15.9.2017 (3. kolo)

  50 eur

   

  ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

   

   

   

  Akadémia ozbrojených síl generála M.R. Štefánika

  do 28.2.2017

  20 eur

   

  Akadémia Policajného zboru v Bratislave

   

   

   

  Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

  do 31. 1. 2017

  39/49 eur

   

  Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

  do 31. 3. 2017

  39/49 eur

   

  Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

   

   

   

  Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta verejného zdravotníctva

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Lekárska fakulta

  do 28.2.2017

  77 eur

   

  Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica

  do 28.2.2017

  77 eur

   


  Použité skratky:

  A - na študijný program v anglickom jazyku

  C - na necivilné vysokoškolské štúdium

  D - na dennú formu štúdia

  E - na externú formu štúdia

  K - dodatočné kolo prijímacieho konania

  K2 - 2. dodatočné kolo prijímacieho konania

  K3 - 3. dodatočné kolo prijímacieho konania

  L - so zľavou na školné

  M - pre mimoriadne prípady

  N - v prípade nenaplneného počtu prijatých
  uchádzačov po 1. kole

  S - na študijný program so spojeným 1. a 2.
  stupňom

  T - na študijné programy s talentovou skúškou

  V - na vybraté študijné programy podľa ponuky
  vysokej škol/fakulty

  VŠ - vysoká škola

  Z - pre zahraničných uchádzačov

  ZS - pre uchádzačov absolventov zahraničných
  stredných škôl

  Zdroj - Vysoké školy
  -END-