Ako študovať a dostať sa k informáciám online

 

V tomto pre vás ťažkom období vám chceme sprostredkovať množstvo prospešných elektronických zdrojov. Môžete ich využiť nielen na štúdium, ale aj na písanie záverených a kvalifikačných prác.

Univerzitná knižnica UMB prostredníctvom svojej webovej stránky www.library.umb.sk ponúka prístup k širokej palete licencovaných elektronických informačných zdrojov.

Zároveň vás upozorňujeme, že UMB má opäť prístup k databázam na platforme ProQuest (ProQuest Central, ProQuest Dissertations & Theses Abstract & Index, MEDLINE) a ku knižnej kolekcii na ProQuest eBook Central.

V rámci predplateného prístupu k časopiseckej kolekcii na platforme Cambridge Core sprístupnilo vydavateľstvo Cambride University Press učebnice, príručky a krátke monografie.

K všetkým licencovaným zdrojom sprístupnených cez stránku univerzitnej knižnice v sekcii Elektronické zdroje  Databázy môžu registrovaní používatelia pristupovať aj vzdialene cez konto používateľa v online katalógu. Návod na vzdialený prístup.  

Prístupné sú aj stovky iných časopisov a elektronických kníh prostredníctvom skúšobných a dočasných prístupov. O všetkých novinkách informujeme na webovej stránke v sekcii Oznamy. Odporúčame sledovať aj ponuku užitočných webinárov určených hlavne doktorandom.

Priebežne aktualizujeme zoznam voľne dostupných zdrojov. Tie sú v sekcii radené abecedne podľa odborov. Ak ste nenašli váš študijný odbor, odporúčame pozrieť časť Multiodborové, Všeobecné zdroje. Nájdete tu rozličné druhy dokumentov – knihy, časopisy, zborníky, videá, slovníky, encyklopédie a mnoho iného.

Voľne dostupné publikácie vydané v Beliane - vydavateľstve UMB sú zverejnené na webovej stránke publikacie.umb.sk v kategórií Na Stiahnutie, množstvo voľne dostupných článkov nájdete pomocou zoznamu časopisov vydávaných na UMB.

Užitočné zdroje ponúka aj platforma Pablikado, na ktorej je vytvorená Študijná kolekcia. Sú v nej sprístupné knihy, zborníky a časopisy. Prístup do tejto kolekcie potrvá minimálne do 30. apríla 2020. Viac informácií pre prihlásenie nájdete v sekcii Oznamy Študijné texty online v databáze Pablikado.

Zoznam časopisov vydávaných na UMB je na: https://www.library.umb.sk/digitalna-kniznica/casopisy/.

Študentom ďalej odporúčame upriamiť pozornosť na Open Access zdroje, ktoré je možné vyhľadať na:

SLOVNIKY.LINGEA.SK sprístupnili všetko, čo je inak súčasťou spoplatneného balíka Study https://slovniky.lingea.sk. Okrem slovníka teda môžete bezplatne využiť aj rozsiahlejšiu gramatiku, hovorník, konverzáciu a  slovník slangu. Viac informácií na https://www.lingea.sk/aktuality/slovniky-online-bezplatne.

Vysoké školy a knižnice v Českej republike sprístupnili obrovské množstvo elektronických zdrojov. Najobsiahlejší je nový portál #Knihovnyprotiviru, ktorý má samostatnú sekciu pre študentov vysokých škôl.

Nezabúdajte na prednášky a informácie, ktoré Vám pridávajú a zdieľajú Vaši pedagógovia na Moodle.

Na internete a prostredníctvom vyhľadávača Google, môžete nájsť množstvo dostupných zdrojov ich dôveryhodnosť však môže byť otázna. Doporučujeme využiť zdroje, ktoré sú overené knižnicou. Veríme, že vďaka uvedeným informáciám zvládnete písanie záverečných prác, štúdium a prácu z domu ľahšie. 

Ak píšete seminárnu, záverečnú či kvalifikačnú prácu môže byť pre vás užitočný portál Informačná a mediálna gramotnosť. Prístup do databáz Slovenskej národnej knižnice s množstvom e-kníh, článkov, správ, videí rozličných oblastí. Prístup na stránke: www.galepages.com/ekon Heslo: Slovakia . Prístup platí do konca mája 2020. Pre viac info kontaktujte sluzby@snk.sk alebo reserse@snk.sk .

 

foto