Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  História UMB

  História UMB

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici bola zriadená k 1. júlu 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 139/1992 Z. z. zo dňa 27. februára 1992, a to zlúčením Vysokej školy ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici. Prvý univerzitný akademický rok sa začal 1. septembra 1992.

  Banská Bystrica má bohaté tradície v školstve a kultúre. Už v 13. storočí existovala v meste farská a neskôr mestská škola. V 17. storočí bolo založené jezuitské gymnázium a v tom istom storočí neskôr evanjelické gymnázium. Na tejto škole študoval a neskôr pôsobil ako rektor Matej Bel, podľa ktorého je pomenovaná aj univerzita.

  Matej Bel (1684 – 1749) bol autorom mnohých vedeckých, pedagogických, vlastivedných, filozofických a cirkevno-náboženských diel. Jeho trvalým odkazom je postulát národnostnej rovnoprávnosti, náboženskej tolerancie, zjednocovania ľudí a národov, láska k vlasti a viera v silu vzdelania a kultúry. Svojím dielom prispel k rozvoju vedy, školstva, vzdelanosti a kultúry na Slovensku a v Európe.

  V 50. a 60. rokoch 19. storočia sa významným strediskom vzdelanosti na Slovensku stalo katolícke gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. V školskom roku 1856/1857 bola v Banskej Bystrici založená učiteľská preparandia, na ktorej sa zásluhou vtedajšieho biskupa Štefana Moyzesa okrem nemčiny a latinčiny vyučovalo aj po slovensky. Už vtedy sa uvažovalo o zriadení vysokej školy v Banskej Bystrici. Tieto snahy sa vzhľadom na vtedajšiu politickú situáciu v Rakúsko-Uhorsku nedali uskutočniť.

  V školskom roku 1949/1950 bola v Banskej Bystrici založená pobočka Pedagogickej fakulty pri Slovenskej univerzite v Bratislave. Prvá vysoká škola v Banskej Bystrici vznikla v roku 1954. Bola to Vyššia pedagogická škola. 1. septembra 1964 bola založená Pedagogická fakulta.

  V roku 1973 sa v Banskej Bystrici zriadilo detašované pracovisko Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu. K 30. júnu 1992 sa Vysoká škola ekonomická v Bratislave rozdelila zákonom č. 139/1992 Z. z. na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a Vysokú školu ekonomiky služieb a cestovného ruchu so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá vznikla z Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici.

  Vysoká škola ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici vytvorili základ novej univerzity – Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorá má v súčasnosti šesť fakúlt.