Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Čo vytvára etiku a morálku médií

  Čo vytvára etiku a morálku médií

   [Slovenské Národné Noviny; 06/2017; 11/02/2017; s.: 7; Annamária GENČIOVÁ ; Zaradenie: PUBLICISTIKA]

   

  JAZYK A DOROZUMIEVANIE SA

   

  "Etika médií sa kreuje individuálnym prístupom mediálnych pracovníkov k svojej práci, etickými kódexmi, vnútornými zásadami mediálnych organizácií, pričom je limitovaná zákonmi. Jej dodržiavanie či porušovanie prispieva k verejnej diskusii o spoločenskej zodpovednosti, o morálke reportérov, o profesijnej etike médií, dá sa ňou charakterizovať aj vzťah médií a percipientov v danom kultúrnom kontexte." (Poláková-Masaryková, 2011).

   

  Etické konanie (nielen) médií súvisí s pravdou, profesionálnymi cnosťami konkrétneho média/ mediátora a s dobrým úmyslom ako predpokladom konania dobra. Dôležitým atribútom konania médií je spôsob stvárňovania faktu, príp. udalostí a zámer, či napomáhajú dobro, ktoré si verejnosť/ spoločnosť skutočne želá. Preto nevytvárajú kompetentný diskurz v rovnocennom zastúpení, vzory a modely bez verejnej korelácie, hodnoty podporujúce spoločenské blaho, o ktoré sa usiluje verejnosť. Devalvácia hodnôt, hodnotová "vykorenenosť", účelové programy a infantilná zábava minimalizujú aktivity a skutočné potreby. Vzniká otázka, komu slúžia médiá? Ako sa využívajú informácie a programové skladby? Do akej miery manipulujú? Je pluralita médií aj pluralitou názorov a zastupiteľným demokratickým inštitútom? Aké sú záruky proti manipulovaniu, ktoré určuje pohľad na svet? Pri spracúvaní informácií vždy bola a je prítomná aj tretia strana. Odvolávajúc sa na prieskum IPRA (International Public Relations Association) neetické konanie a rôzne postupy pri spracúvaní informácií sú realitou nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Pracovať a získavať informácie eticky znamená mnohokrát dopátrať sa ničoho a prinášať nezaujímavé mediálne produkty. Také, ktoré nikoho neoslovia. Médiá a ich pracovníci vo väčšine prípadov veľmi dobre poznajú svoje práva a povinnosti, ako aj to, kde sa končia určité hranice, ale prax potvrdzuje, že pravidlá sú na to, aby sa porušovali.

   

  Za jeden zo závažných neetických činov v procese mediálneho stvárňovania migračnej a utečeneckej problematiky môžeme považovať aj vytváranie stereotypov. Odsúdiť "inú" spoločnosť na základe informácií, ktoré nám poskytujú médiá, bez poznania skutočných faktov nekorešponduje s morálnymi normami či s hodnotami akejkoľvek spoločnosti. Dôležitá je etická citlivosť, hodnotová otvorenosť a tolerancia, ale len v tej miere, pokiaľ nie sú ohrozené naše esenciálne hodnoty. Informácie teda musíme vnímať a prijímať eticky citlivo, so schopnosťou prijímať rozdiely (morálna oprávnenosť aj ohrozenie, pokiaľ to zástupcovia médií nepoznajú a nedokážu, môžu byť tendenčné). Summa summarum, každé médium by si malo uvedomiť povahu svojich tvrdení a konštelácií, ako aj mravné potreby spoločnosti. Mravnosť je súhrn zmýšľaní človeka, ktoré zodpovedajú etickým a spoločenským normám. Tu treba poukázať na fakt, že nie všetky spoločenské normy sú aj etické.

   

  Annamária GENČIOVÁ, Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici