Ján Mečiar, moderátor: „Vysoké školy otvárali nový školský rok s veľkými obavami. Náklady na energie im v tomto roku stúpli viac ako 1,5 násobne a v nasledujúcom roku to môže byť ešte niekoľkonásobne viac.“

Lucia Barmošová, moderátorka: „Šetrenie energiami nárast nevykryje, ba ani zvýšenie ceny ubytovania na internátoch. Obávajú sa, že budú musieť školy a internáty zatvoriť, symbolicky práve 17. novembra.“

Anton Adamčík, redaktor: „Medzinárodný deň študentstva 17. novembra bude zrejme v tomto roku dňom pochovávania slovenského študentstva.“

Marek Števček, rektor Univerzity Komenského: „Situácia je skutočne maximálne kritická a vysoké školy sú pred kolapsom.“

Anton Adamčík: „Na najväčšej slovenskej univerzite stúpli výdavky na energie o 173 % oproti minulému roku. Vtedy náklady predstavovali necelé 3 milióny 200 tisíc a dnes viac ako 8,5 milióna.“

Marek Števček: „Chýba nám minimálne 5,5 milióna EUR oproti rozpočtu z minulého roka.“

Anton Adamčík: „A to je deficit v roku 2022. Čo bude v budúcom, toho sa desia už teraz, keďže prvé náznaky hovoria o násobkoch ceny tohto roka. Univerzita nemá šance takéto sumy zaplatiť a obáva sa exekúcií.“

Marek Števček: „Akonáhle by sme sa dostali do registra exekúcií, tak sme skončili s akýmikoľvek projektmi.“

Anton Adamčík: „Univerzita v rámci svojich možností už skôr prijala množstvo opatrení šetriacich energie. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky má napríklad vlastnú solárnu elektráreň. Zateplenie budov je však slabé, peniaze chýbali už predtým.“

Marek Števček: „V úhrne za 3 roky tá dotácia klesla o 72 miliónov EUR.“

Anton Adamčík: „Od tohto mesiaca stúpli ceny za ubytovanie na internátoch o 15 - 20 %. Aktuálne sme tu namerali 25 stupňov, čo je optimálne pre študenta, ktorý niekoľko hodín nehybne sedí za skriptami. Zníženie teploty o 3 - 5 stupňov by však situáciu zásadne vyriešiť nepomohlo, ba ani iné opatrenia.“

Marek Števček: „Akékoľvek šetriace opatrenia vám ušetria rádovo jednotky percent a nám chýbajú rádovo stovky percent.“

Katarína Kováčiková, redaktorka: „Zdražovanie pocítili aj študenti banskobystrickej Univerzity Mateja Bela, za internáty platia o zhruba 15 % viac.“

(začiatok ankety)

Opýtaná 1: „Asi sa s tým dalo aj rátať, teda predpokladali sme, že pôjdu hore, no a asi s tým nič nespravíme teda.“

Opýtaná 2: „Čo máme iné robiť? Chceme tu byť, študovať, tak nemáme inú možnosť.“

(koniec ankety)

Katarína Kováčiková: „Oproti minulému roku je na univerzite cena za energie dvojnásobná.“

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela: „V absolútnom vyčíslení na Univerzite Mateja Bela budeme platiť, vlastne už priebežne platíme za energie o 1 milión EUR viacej ako to bolo predchádzajúci rok.“

Katarína Kováčiková: „A študenti sa pripravujú na to, že ceny za ubytovanie porastú aj budúci rok, pokiaľ vláda nepríde s nápadom, ako kompenzovať astronomický nárast. Univerzita už sama hľadá riešenia, ako šetriť.“

Vladimír Hiadlovský: „Chceme za každú cenu zachovať prezenčnú výučbu.“

Vlado Jurek, redaktor: „S otázkou, ako to bude, začal dnes akademický rok aj na Prešovskej univerzite v treťom najväčšom slovenskom meste. Prešovská univerzita má za sebou za uplynulé roky najrozsiahlejšie investície vrátane obnovy internátov. Či sa v nich bude kúriť, alebo len temperovať, závisí aj od konkrétnych krokov vlády na zmiernenie dopadov.“

Peter Kónya, rektor Prešovskej univerzity v Prešove: „Myslím si, že to, čo bude nasledovať, bude ešte na diskusiu aj v našej akademickej obci a zrejme aj v rámci Slovenskej rektorskej konferencie. Ten termín 17. novembra je symbolický aj preto, že vtedy nacisti zavreli české vysoké školy.“

Anton Adamčík: „Nový minister hospodárstva nás v diskusnej relácii televízie JOJ uisťuje, že také tragické to nebude a na internátoch sa kúriť neprestane.“

Zdroj: Analýzy Na hrane

Karel Hirman, minister hospodárstva SR: „To sa nesmie stať. Ako oni sú mnohé tie internáty zas na centrálnom vykurovaní, takže tie opatrenia musia byť tak prijaté, aby kritickí odberatelia, medzi ktorých patria aj školy, nemocnice, to vedeli ustáť.“

Anton Adamčík: „Katka Kováčiková, Vlado Jurek a Anton Adamčík, televízia JOJ.“