Univerzita Mateja Bela umožnila záujemcom stať sa na týždeň vysokoškolákmi

Cez otvorené prednášky sa uchádzači o štúdium na fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici mohli už v marci stať vysokoškolákmi. Stačilo si vybrať z rozvrhu prednášok súčasných študentov a prihlásiť sa na ne online. Stredoškoláci sa tak stali na týždeň spolužiakmi súčasných študentov bakalárskeho štúdia a odskúšali si ich dištančnú výučbu.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa rozhodla počas jarnej dištančnej výučby priblížiť k záujemcom zo stredných škôl, ktorí prejavili záujem ísť sem po maturite študovať. Po online Dni otvorených dverí im ponúkla Týždeň otvorených prednášok, ktoré mali v prvom marcovom týždni vysokoškoláci v rozvrhu. „Záujem prekonal naše očakávanie, aj napriek prebiehajúcej výučbe na stredných školách sa na prednášky prihlásilo 300 študentov stredných škôl a gymnázií,“ povedala Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť

Univerzita pri tomto novom projekte propagácie štúdia vychádzala z toho, že ak stredoškoláci zažijú na vlastnej koži, čo znamená vysokoškolské štúdium, ako vôbec vyzerá prednáška či diskusia po nej, dá im to oveľa viac, ako keby o tom len niekde počúvali. Do projektu sa zapojilo päť fakúlt a študenti si mohli vybrať z ponuky 66 aktivít. Napríklad Fakulta prírodných vied im umožnila nahliadnuť na prednášku profesora Hatiara o lineárnej algebre so spestrením matematickými prezentáciami s hudbou, na Pedagogickej fakulte sa mohli zúčastniť na literárnom úvode do hebrejskej Biblie, na Právnickej fakulte sa čo-to priučili z dejín diplomacie.

Vedia porovnať

„Videli, aký je rozdiel vo vyučovacom procese na strednej a vysokej škole, aké nároky sú kladené na individuálnu prípravu študenta, ako prebieha dištančné vzdelávanie a vzhľadom na rôzny charakter ponúkaných prednášok sa zoznámili aj s rôznymi metódami vysokoškolskej formy vzdelávania,“ povedala Dana Straková. A veľkou výhodou bolo aj to, že tí smelší sa mohli čo-to aj opýtať. Univerzita plánuje v tejto aktivite pokračovať, či už dištančnou formou, prezenčnou formou, alebo jej kombináciami. (or)

Cez otvorené prednášky stredoškoláci mohli nahliadnuť do štúdia diplomacie či lineárnej algebry.

Foto: UMB

Študenti mali k dispozícii reálny rozvrh vysokoškolákov z piatich fakúlt UMB a podľa neho sa objednávali na prednášky. Ku každej prednáške univerzita zverejnila prístup na prihlásenie sa cez web.