Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Vedecká rada Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Zoznam členov Vedeckej rady Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

  Interní členovia:

  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (Rektorát UMB, predseda VR UMB)
  • prof. PhDr. Peter Terem, PhD. (Rektorát UMB, podpredseda VR UMB)
  • doc. Mgr. et Mgr. Ing. Miroslava Knapková, PhD. (Rektorát UMB)
  • doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD., MBA (Rektorát UMB)
  • doc. Ing. Marek Drímal, PhD. (dekan FPV UMB)
  • Ing. Michal Mešťan, PhD. (dekan EF UMB)

  • doc. Mgr. Martin Schmidt, PhD. (dekan FF UMB)
  • doc. PhDr. Branislav Kováčik, PhD., EMBA (dekan FPVaMV UMB)
  • doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD. (dekanka PF UMB)
  • prof. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD. (dekan PrF UMB)
  • prof. Ing.  Peter Krištofík, PhD.  (EF UMB)
  • prof. Ing. Ján Závadský, PhD.  (EF UMB)
  • prof. Ing. Hussam Musa, PhD. (EF UMB)
  • prof. PaedDr. Ivan Čillík, CSc. (FF UMB)
  • prof. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (FF UMB)
  • prof. PhDr. Peter Mičko, PhD. (FF UMB)
  • prof. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (FF UMB)
  • prof. PhDr. Ján Koper, PhD. (FPVaMV UMB)
  • prof. RNDr. Peter Bitušík, PhD. (FPV UMB)
  • prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DrSc. (FPV UMB)
  • prof. RNDr. Ján Spišiak, DrSc. (FPV UMB)
  • prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. (PF UMB)
  • prof. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD. (PF UMB)
  • prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. (PrF UMB)
  • Dr. h. c. prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc. (PrF UMB)

  Externí členovia:

  • prof. PhDr. Martin Bílek, PhD. (Univerzita Karlova v Prahe)
  • prof. PaedDr. René Bílik, CSc. (Trnavská univerzita v Trnave)
  • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. (Ekonomická univerzita v Bratislave)
  • prof. PhDr. Tomáš Janík, PhD., M. Ed. (Masarykova univerzita v Brne)
  • Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)
  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (Technická univerzita vo Zvolene)
  • prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. (Akadémia umení v Banskej Bystrici)
  • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre)
  • pplk. Mgr. Matej Tóth (Vojenské športové centrum Dukla v Banskej Bystrici)