Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Európska zelená dohoda (European Green Deal)

  Bude Európa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom?

  Európska zelená dohoda (European Green Deal, v skratke EGD) predstavuje plán Európskej komisie na zelenú transformáciu hospodárstva Európskej únie v záujme udržateľnej budúcnosti.

  Aké opatrenia teda zahŕňa EGD?

  • mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach
  • súbor opatrení v oblasti inteligentnej a udržateľnej dopravy - revízia nariadenia o transeurópskej dopravnej sieti a smernice o inteligentných dopravných systémoch
  • akčný plán pre obehové hospodárstvo - zameria sa na ekodizajn a udržateľné výrobky, najmä obehovú elektroniku vrátane zlepšenia zberu, opätovného použitia a opravy mobilných telefónov, prenosných počítačov a ďalších zariadení
  • cieľom bude podporiť ekologickú výrobu, obnoviť degradované ekosystémy, chrániť naše oceány a pobrežné regióny, chrániť, obnovovať a udržateľne spravovať lesy a znižovať riziko výrobkov súvisiacich s odlesňovaním na trhu EÚ – nadväznosť na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a stratégiu „z farmy na stôl“
  • cieľ znížiť emisie do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990
  • balík „Fit for 55“ – obsahuje všetko od obnoviteľných zdrojov energie až po prvoradú energetickú efektívnosť, budovy, ako aj využívanie pôdy, zdaňovanie energie, spoločné úsilie a obchodovanie s emisiami, ako aj širokú škálu ďalších právnych predpisov
  • diplomacia v oblasti klímy a energetiky - naďalej prioritou

  Viac ku Európskej zelenej dohode je dostupné na stránke Európskej komisie - https://ec.europa.eu/.../prioritie.../european-green-deal_sk

  Zelená dohoda: Akčný plán - čo to znamená pre Európu?

  Nulové znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy

  Európska komisia v uplynulom týždni (12.5.) prijala Akčný plán EÚ: „Dosahovanie nulového znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy" – ide o hlavný cieľ Európskej zelenej dohody s osobitným dôrazom na digitálne riešenia. Mimo vykonávania samotného Akčného plánu Komisia plánuje aj preskúmanie príslušných právnych predpisov EÚ. Snahou bude najmä odhaliť pretrvávajúce medzery a zistiť, akým spôsobom je možné zlepšiť a napĺňať takto stanovené právne povinnosti.

  Akčný plán má teda najmä poslúžiť na dosiahnutie cieľa zdravej planéty pre zdravých ľudí do roku 2050. V rámci plánu sú vytýčené čiastkové ciele, ktoré majú pomôcť znížiť znečisťovanie do roku 2030 v porovnaní so súčasným stavom.

  Konkrétne vytýčené ciele:

  • zlepšiť kvalitu ovzdušia v snahe znížiť počet predčasných úmrtí spôsobených jeho znečistením o 55 %,
  • zredukovať množstvo odpadu a plastov, ktoré sa dostávajú do oceánov (o 50 %), a mikroplastov uvoľňovaných do životného prostredia (o 30 %), a tak zlepšiť kvalitu vody,
  • znížiť mieru straty živín a používania chemických pesticídov o 50 % s cieľom zlepšiť kvalitu pôdy,
  • zmierniť podiel ekosystémov EÚ, v ktorých znečistenie ovzdušia ohrozuje biodiverzitu, o 25 %,
  • znížiť počet ľudí, ktorí sú chronicky vystavení škodlivému hluku z dopravy, o 30 %
  • Plán okrem samotných čiastkových cieľov zahŕňa aj náčrt viacerých hlavných iniciatív a opatrení, napríklad:
  • užšie zladenie noriem kvality ovzdušia s aktuálnymi odporúčaniami Svetovej zdravotníckej organizácie,
  • preskúmanie noriem kvality vôd vrátane riek a morí EÚ, zníženie miery znečistenia pôdy a podpora jej revitalizácie,
  • preskúmanie väčšiny právnych predpisov EÚ o odpade s cieľom prispôsobiť ich podľa zásad čistého a obehového hospodárstva,
  • podpora nulového znečisťovania pri výrobe a spotrebe,
  • obmedzenie vývozu škodlivých a toxických výrobkov a odpadu do tretích krajín v snahe zmenšiť externú ekologickú stopu EÚ,
  • zavedenie tzv. živých laboratórií zameraných na zelené digitálne a inteligentné riešenia pre nulové znečisťovanie

  Akčný plán teda predstavuje ucelený dokument s presne vytýčenými krokmi, aby sme sa ako Európa čo najviac dokázali aktivizovať pri dosahovaní primárneho cieľa - stať sa klimaticky neutrálnym kontinentom.

  Viac k Akčnému plánu si viete pozrieť na https://ec.europa.eu/com.../presscorner/detail/sk/ip_21_2345

   


   

  Dokument: Európska zelená dohoda

  Zdroj:  https://op.europa.eu/en/web/general-publications/environment

  Dokument: Európska zelená dohoda - na stiahnutie

  Európska Zelená Dohoda.pdf (50351 KB)