Odborový zväz UMB

Predsedníčka:

Mgr. Zuzana Piliarová

Mgr. Zuzana Piliarováasistent KB

Telefón 048/446 7101E-mailzuzana.piliarova@umb.skPracoviskoFakulta prírodných vied / Katedra biológie FPV


Tajomníčka:

Mgr. Danica Kasanická

Mgr. Danica Kasanickáreferentka

Telefón 048/446 1129E-maildanica.kasanicka@umb.skPracoviskoRektorát / Referát miezd a ľudských zdrojov

Členovia Rady predsedov ZO OZ:

doc. Ing. Katarína Vitálišová, PhD.

katarina.vitalisova@umb.sk 
EF UMB 446 2017

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D.
ivan.susa@umb.sk
FF UMB 446 7326, -7419

PaedDr. Miroslava Gašparová, PhD.
miroslava.gasparova@umb.sk
PF UMB 446 4861