Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici sa 5. decembra 2018 stala 1. slovenskou univerzitou a 429. inštitúciou v Európskej únii, ktorá získala značku „HR Excellence in Research“. Ocenenie udeľuje Európska komisia tým inštitúciám, ktoré sa zaviazali implementovať a dlhodobo dodržiavať 40 princípov „Európskej charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor výskumných pracovníkov” v rámci Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (Human Resources Strategy for Researchers – HRS4R). Tento záväzok znamená začleniť zásady Charty a Kódexu do inštitucionálnych politík a stratégií manažmentu ľudských zdrojov s cieľom propagovať organizáciu ako pracovisko, ktoré  poskytuje tvorivým pracovníkom atraktívnu kariéru a kvalitné zamestnanecké a pracovné podmienky. Európska komisia podmieňuje získanie tejto značky s možnosťou uchádzania sa o financovanie v rámci európskych finančných programov (najmä Horizont 2020 a Horizont Európa).
   

  Prihlásenie sa k stratégii HRS4R je dobrovoľné a je znakom transparentnosti, pretože umožňuje Európskej komisii aj verejnosti sledovať kroky, ktoré inštitúcia so značkou HR Excellence in Research” podniká v časovom slede dvoch a následne každých štyroch rokov. Univerzita Mateja Bela začala pracovať na stratégii HRS4R v januári 2017. V procese participovali všetky zložky university. Každá fakulta vypracovala podľa metodiky Európskej komisie tzv. Gap Analysis – t.j. analýzu silných a slabých stránok v oblasti manažovania ľudských zdrojov a následne vedenie UMB vypracovalo Akčný plán na 2 roky, ktorý sa univerzita  zaväzuje splniť (napr. inzerovanie všetkých voľných pozícií v anglickom jazyku na EURAXESS; príprava regulácií v súvislosti s open access / open science  - otvorený prístup/ otvorená veda; etika výskumu - zodpovedná veda a výskum; alebo rodové akčné plány).

  Univerzita Mateja Bela prihlásením sa k HRS4R v novembri 2017 jasne deklarovala svoje odhodlanie pridať sa k európskym univerzitám, ktoré si ctia princípy podpory ich tvorivých zamestnancov, ako aj princípy etického prístupu vo všetkých univerzitných stratégiách a procesoch. 

   

  https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r#show_SLOVAKIA

   

  Prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“Prvá slovenská univerzita so značkou „HR Excellence in Research“