Novým vedúcim Katedry telesnej výchovy a športu UMB sa stal Jiří Michal