Študenti hodnotili slovenské vysoké školy

Študenti hodnotili slovenské vysoké školy

 [HN; 29/2017; 10/02/2017; s.: 8; TASR ; Zaradenie: VYSOKÉ ŠKOLY]

 

Internetový portál Študentské financie sa spýtal tisícky študentov, ako hodnotia vyučovanie, kvalitu ubytovania a stravovania na svojich vysokých školách.

 

Najlepšie hodnotenou školou sa stala Katolícka univerzita v Ružomberku, za ňou nasleduje Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Technická univerzita v Košiciach. Najhoršie hodnotenou školou sa stala Ekonomická univerzita v Bratislave. Študenti Katolíckej univerzity hodnotia pozitívne prístup vyučujúcich, ich ochotu pomôcť študentom zvládnuť štúdium, možnosť slobodne diskutovať o témach, množstvo mimoškolských aktivít, celkovú atmosféru na škole a dobré vybavenie univerzitnej knižnice.

 

Priveľa prednášok

 

Študenti najhoršie hodnotenej Ekonomickej univerzity v Bratislave sa často sťažujú na množstvo teoretických prednášok, ktoré podľa nich nemajú prepojenie s praxou, nutnosť memorovania poznámok z prednášok, obmedzenú možnosť slobodne vyjadriť svoj názor a dokonca aj na neférový prístup niektorých vyučujúcich pri skúškach.

 

Ubytovanie, hygiena a internetové pripojenie

 

Najlepšie hodnotenie ubytovania získala Žilinská univerzita v Žiline. Študenti pozitívne hodnotia najmä stav budovy a jednoduchosť procesu získania ubytovania. Naopak, internáty Prešovskej univerzity v Prešove sú hodnotené najhoršie, študenti sa sťažujú najmä na celkovo zlý stav budov internátov, nedostatočne zariadené izby, starý nábytok a zlú hygienu sociálnych zariadení. Kvalitou internetového pripojenia sa na prvú priečku dostali internáty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

 

V Trnave spokojnosť, vo Zvolene neochota

 

Najlepšie hodnotené stravovanie ponúka Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Študenti pozitívne hodnotia chuť ponúkaných jedál, krátke čakanie v rade a hygienu v jedálni. Podpriemernú kvalitu stravovania poskytujú jedálne na Technickej univerzite vo Zvolene, kde študenti kritizujú dlhé čakanie v rade na výdaj stravy, neochotný prístup personálu a slabý výber jedál. Vo výbere jedál im chýbajú zdravé zeleninové jedlá, jedlá pre alergikov a vegetariánov. Prieskum bol realizovaný online na portáli Študentské financie v priebehu januára 2017 a zúčastnilo sa na ňom 992 respondentov. Do rebríčka boli zaradené iba tie školy, ktoré získali v jednotlivých kategóriách minimálne 30 hodnotení.

 

Celkové výsledky prieskumu spolu s komentármi študentov sú uverejnené na webe https://studentskefinancie.sk/ univerzita (TASR)

 

992 respondentov sa zúčastnilo na prieskume portálu Študentské financie.