Pedagogická fakulta UMB

INSÍGNIE PEDAGOGICKEJ FAKULTY

Žezlo 

Žezlo Pedagogickej fakulty UMB sa skladá z dvoch častí: z držadla a hlavy žezla.

Držadlo je 590 mm dlhé, mierne kónusového tvaru, na spodnej časti zakončené kovovým tŕňom s objímkou, na vrchnej časti spojovacou objímkou. Telo držadla je vyrobené z moreného dreva. Hlava žezla je 640 mm dlhá, kovová, pozlátená. Okolo jadra gule hlavy obiehajú siločiary vzájomne sa pretínajúce v bodoch – červených kameňoch (karneol), to všetko obopína veniec. Hlava sedí na knihe a korunku hlavy tvorí medaila Pedagogickej fakulty. Autorom žezla je Ondrej Ďurian, vyrobila ho Mincovňa Kremnica, š. p., v roku 2002.

Žezlo Pedagogickej fakulty UMB

Pedagogická fakulta UMB

Reťaz dekana

Reťaze dekana a prodekanov PF UMB sú 980 mm dlhé, kovové, pozlátené. Tvorí ich deväť platničiek obdĺžnikového tvaru 40 x 20 mm s troma rovnobežnými ryhami a osem prstencov s priemerom 35 mm. Tieto prvky sú vzájomne pospájané troma okrúhlymi článkami. Reťaz dekana je zakončená dvojdielnym závesom: prvý diel v tvare erbu graficky znázorňuje otvorenú knihu vo veľkosti 49 x 40 mm. Druhý diel je medaila Univerzity Mateja Bela s priemerom 80 mm. Graficky stvárňuje hlavu Mateja Bela a nápis Universitas Matthiae Belii.

Reťaz dekana Pedagogickej fakulty UMB

Pedagogická fakulta UMB

Reťaze prodekanov

Reťaze prodekanov sú zakončené rovnakou medailou ako reťaz dekana, ale na reťaz sú napojené prvkom v tvare dvoch zrkadlovo otočených poloblúkov s rozmermi 45 x 5 mm uprostred s platničkou 45 x 15 mm s dvoma rovnobežnými ryhami.

Články reťazí a medaily sú zo starých pôvodných reťazí, dorobený bol znak fakulty. Autorom insígnií je Ján Černaj. Na insígniách je použitá medaila akad. sochára L. Bodyho.

Pedagogická fakulta UMB