doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. o vodných mlynoch na Slovensku