Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Udeľované akademické tituly a dĺžka štúdia na UMB

  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici patrí medzi popredné slovenské univerzity a je súčasťou európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru. Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, humanitných, prírodných a informatických vied, matematiky, politológie, medzinárodných vzťahov a cudzích jazykov.

  Podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je štandardná dĺžka pre bakalárske študijné programy v dennej forme štúdia najmenej tri roky a najviac štyri akademické roky a v externej forme štúdia najmenej tri a najviac päť akademických rokov. Štandardná dĺžka štúdia pre magisterské/inžinierske študijné programy je v dennej forme štúdia najmenej jeden a najviac tri akademické roky a v externej forme štúdia najmenej dva a najviac štyri akademické roky.

  Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje  titul „bakalár“ (v skratke Bc.). Absolventom magisterského štúdia je udeľovaný akademický titul „magister“ (v skratke Mgr.) a absolventom inžinierskeho štúdia akademických titul „inžinier“ (v skratke Ing.).

  Úspešní absolventi, ktorí získali titul „magister“, môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po jej vykonaní im UMB udeľuje akademický titul podľa študijného odboru (JUDr., PaedDr., PhDr., RNDr.).

  Doktorandské štúdium uskutočňujú všetky fakulty Univerzity Mateja Bela. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program je v dennej forme štúdia tri alebo štyri akademické roky, v externej forme štúdia je štyri alebo päť akademických rokov. Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“). Skratka „PhD.“ sa uvádza za menom.

  V súlade s § 65 ods. 2 zákona 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.

  Univerzita Mateja Bela už od  roku 2001 realizuje výučbu v kreditovom systéme štúdia založenom na zásadách ECTS (Európskeho systému transferu kreditov) na všetkých fakultách. Kreditový systém štúdia Univerzita Mateja Bela aplikuje vo všetkých formách a stupňoch štúdia.