Zoznam členov etickej komisie

Predseda:

prof. PhDr. Pavel Fobel, PhD.

 

Členky a členovia:

doc. PhDr. Martina Martinkovičová, PhD.

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.                                

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.                         

PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.                                                             

JUDr. Mária Karlíková                                                   .

JUDr. Katarína Ševcová, PhD.                                                                  

PhDr. Martina Straková      

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.

                                                                                       

 

Tajomníčka:

Mgr. Srnková Mária