Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Zoznam členov etickej komisie

Predseda:

prof. RNDr. Peter Andráš, CSc.

 

Členky a členovia:

prof. ThDr. Pavel Procházka, PhD.

doc. PhDr. Miriam Martinkovičová, PhD.

doc. PhDr. Eleonóra Kováčová, PhD.                                 

PhDr. Andrea Klimková, PhD.                                                         

JUDr. Mária Karlíková                                                   .

JUDr. Katarína Ševcová, PhD.                                                                  

PhDr. Martina Straková      

prof. Ing. Marian Gúčik, PhD.

                                                                                       

 

Tajomníčka:

PhDr. Mária Srnková                      


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici