Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Ekonomická fakulta UMB

  INSÍGNIE EKONOMICKEJ FAKULTY UMB

  Insígnie Ekonomickej fakulty UMB sú: žezlo, dekanská reťaz a reťaz prodekanov. Pôvodné insígnie boli zhotovené podľa návrhu zaslúžilého umelca Andreja Petera v roku 1985. Počas reštaurácie v roku 1997 bol znak Banskej Bystrice na závese dekanskej reťaze vymenený a čsl. štátny znak na hlave žezla a medailách dekanskej a prodekanskej reťaze vymenený za reliéf vyobrazenia Mateja Bela, zhotovený podľa medaily akademického sochára L. Bodyho.

  Žezlo 

  Žezlo s výškou 1300 mm tvoria dve navzájom oddeliteľné časti. Je zhotovené z dvoch základných druhov materiálov: z pozláteného a lešteného kovu a ebenového dreva. Rukoväť žezla z ebenového dreva oválneho tvaru je zdobená pozláteným prstencom s výškou hrany 50 mm a spája obidve časti žezla, pozlátenou obručou s kvietkami s výškou hrany 30 mm, pozlátenou obručou s výškou hrany 145 mm a ukončená je pozláteným prstencom.

  Hlava žezla zhotovená z pozláteného kovu je zložená z troch častí trojrozmerného tvaru. Spodnú časť tvoria 3 listy otvorenej knihy symetricky rozmiestnené do priestoru s výškou hrany 50 mm, strednú časť tvorí zemeguľa s priemerom 110 mm lemovaná tromi prstencami umiestnenými symetricky v priestore v tvare pravej časti pollístka a ukončená je taktiež trojrozmernou pavézou s výškou 115 mm. Pavézu ukončujú 3 lístky vysoké 35 mm. V strede pavézy je umiestnený reliéf loga fakulty.

  Žezlo Ekonomickej fakulty UMB

  Ekonomická fakulta UMB

  Reťaz dekana

  Dekanskú reťaz tvoria tri časti – reťaz, záves a medaila, je zhotovená z pozláteného lešteného kovu. Reťaz s dĺžkou 1200 mm tvorí 20 platničiek v strede zúžených a smerom ku krajom rozšírených (tvar mašle) s rozmermi: dĺžka 40 mm, šírka 25 mm v strede a 30 mm na okrajoch s pevnými úchytkami v tvare poloblúka, s ktorými je spojená 19 krúžkami s vnútorným priemerom 15 mm. Na platničkách je obrys zemegule so šípkami vyznačujúcimi svetové strany, naznačeným jedným poludníkom a troma rovnobežkami. Na závese, ktorý je v tvare mašle s rozmermi: dĺžka 65 mm, šírka 43 mm v strede a 50 mm na okrajoch, je umiestnené logo fakulty s priemerom 35 mm. Záves je pripojený k reťazi dvoma pevnými úchytkami v tvare polkruhu na horných koncoch závesu a k medaile pevnou úchytkou v tvare polkruhu v strede dolnej časti závesu. Reťaz ukončuje medaila s priemerom 90 mm s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s nápisom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII umiestneným v polkruhu dolnej polovice medaily.

  Reťaz dekana Ekonomickej fakulty UMB

  Ekonomická fakulta UMB

  Reťaze prodekanov

  Prodekanskú reťaz tvoria dve časti – reťaz a medaila. Popis reťaze a medaily je rovnaký ako pri dekanskej. Medaila má priemer 80 mm a je spojená s reťazou dvoma pevnými polkrúžkami symetricky umiestnenými v hornej časti medaily.

  Reťaz prodekana Ekonomickej fakulty UMB

  Ekonomická fakulta UMB