Konferencia Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe

Informácia pre médiá, 9. 9. 2016

 

O jazykoch a identite V4 v Banskej Bystrici

O vplyve jazyka na identitu občanov, bilingvizme, stave a vyučovaní slovenčiny v zahraničí či o prenikaní angličtiny do modernej komunikácie bude diskutovať v Banskej Bystrici viac ako tridsiatka odborníkov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.

V dňoch 13. - 14. septembra 2016 sa na Univerzite Mateja Bela uskutoční medzinárodná vedecká konferencia Jazyky krajín V4 v súčasnej Európe. Podujatie organizuje Katedra translatológie Filozofickej fakulty UMB v spolupráci s univerzitami v Ostrave, Segedíne a Katowiciach. Z konferencie budú vydané dve publikácie s príspevkami prednášateľov - jedna v jazykoch V4 a druhá v angličtine. Obe sa dostanú do knižníc, univerzít a vedeckých centier doma i v zahraničí. Podujatie chce dokázať, že V4 neexistuje len na politickej úrovni, ale je reálnym a životaschopným zoskupením aj v oblasti vedy a výskumu. Konferenciu finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

Stránka konferencie: http://languages-in-v4-countries5.webnode.sk/

Viac informácií poskyne: Ivan Šuša, vedúci Katedry translatológie Filozofickej fakulty UMB, ivan.susa@umb.sk