Bratislava 6. augusta 2021 (SITA/HSP/Foto:TASR-Jaroslav Novák, Dušan Hein, Facebook)

Slovenské univerzity zatiaľ neplánujú deliť študentov na internátoch na očkovaných a neočkovaných. Vyplýva to z odpovedí univerzít, ktoré oslovila agentúra SITA. Zhodli sa tiež na tom, že konkrétne opatrenia a pravidlá pre ubytovaných budú závisieť od aktuálnej epidemickej situácie

Na snímke budova Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave

Univerzita Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici v súvislosti s opatreniami plánuje začiatkom tohto akademického roka prevádzkovať vlastné karanténne centrum, aby pomohla zahraničným študentom. Univerzita Komenského (UK) zas výrazne navýšila počet izieb, ktoré môžu slúžiť ako potenciálne izolačky.

Odborná referentka UK Nikoleta Janková uviedla, že v rámci prípravy na ubytovanie v zimnom semestri vyčlenili výrazne viac izieb ako možné izolačky. Ide o zhruba desať percent kapacity. Dodala, že konkrétny režim na internátoch bude závisieť aj od aktuálnej epidemickej situácie koncom septembra a od rozsahu prezenčnej výučby, aký fakulty zvolia v závislosti od platných opatrení. Potvrdila, že v súčasnosti neplánujú na internátoch deliť študentov na očkovaných a neočkovaných, no odporúčajú im očkovať sa.

„Ak by sa situácia zhoršovala, môžu internáty pristúpiť k zavedeniu prísnejších opatrení,“ podotkla.

Zároveň doplnila, že začiatok semestra je o necelé dva mesiace a v tejto chvíli veria, že prísnejšie opatrenia pre nezaočkovaných nebudú nevyhnutné.

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský uviedol, že univerzita plánuje prevádzkovať vlastné karanténne centrum

Rektor UMB Vladimír Hiadlovský uviedol, že univerzita plánuje podobne ako minulý rok na začiatku akademického roka prevádzkovať vlastné karanténne centrum. To by malo pomôcť zahraničným študentom UMB, aby mohli splniť všetky predpísané podmienky vstupu do krajiny a procesu ubytovania v študentských domovoch UMB. Ďalšie konkrétne opatrenia budú podľa neho priamo závislé od aktuálnej epidemickej situácie. Dodal, že dnes je nezmyselné o nich teoretizovať. Plánujú však určiť konkrétne pravidlá pre ubytovaných študentov, ktorých splnenie by mohli mať zaočkovaní študenti jednoduchšie.

Na snímke zľava rektor Univerzity Mateja Bela (UMB) Vladimír Hiadlovský „Právo ubytovať sa v študentských domovoch UMB bude mať každý študent, ktorý bude dodržiavať stanovené pravidlá. Tie budú vychádzať z aktuálnej situácie s cieľom čo najviac chrániť ubytovaných študentov a zamestnancov UMB,“ vysvetlil.

Prorektor pre vzdelávanie Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) Ervin Lumnitzer poznamenal, že semester sa začína 21. septembra a dovtedy sa môže epidemická situácia na Slovensku výrazne zmeniť.

„Na internátoch sme pripravení na rôzne varianty, v prípade potreby vieme zriadiť karanténne strediská tak, aby sme zabezpečili čo najplynulejší príchod študentov. Ak to bude nutné, zabezpečíme online formu vzdelávania. V súčasnosti je predčasné stanoviť presné podmienky pre našich študentov,“ objasnil.

TUKE neplánuje deliť študentov na očkovaných a neočkovaných

TUKE neplánuje deliť študentov na očkovaných a neočkovaných, chcú postupovať podľa momentálne platných nariadení a odporúčaní príslušných orgánov.

Hovorca Slovenskej technickej univerzity (STU) Juraj Rybanský priblížil, že nateraz počítajú s riadnym začiatkom akademického roka, prezenčnou metódou výučby a ubytovaním študentov na internátoch s tým, že budú apelovať na dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu.

Na snímke Slovenská technická univerzita v Bratislave „Rozdielny prístup k študentom podľa ich zaočkovanosti STU neplánuje uplatňovať. Na prípadné zmeny situácie je STU pripravená operatívne reagovať,“ dodal.

Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) zatiaľ nebude zavádzať žiadne obmedzenia ani opatrenia, ak bude situácia rovnaká, ako je v tomto období. Vedúci Centra komunikácie a vzťahov s verejnosťou EUBA Miroslav Horňák dodal, že v prípade zhoršenia pandemickej situácie v mesiaci september prijmú opatrenia operatívne. Jana Štefánková z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uviedla, že škola bude môcť opatrenia konkretizovať a riešiť začiatkom septembra.

 

https://domov.sme.sk/c/22716556/vysoke-skoly-zatial-neplanuju-delit-studentov-na-ockovanych-a-neockovanych.html