Študentské domovy

ŠD1, Tajovského 40

ŠD1, Tajovského 40


Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína 
telefón: 048/446 7619 
e-mail: katarina.orlickova@umb.sk
vrátnica tel.: 048/446 7620 

 

ŠD2, Komenského 20

ŠD2, Komenského 20


Komenského 20, 
974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Copková Daniela
telefón: +42148 446 3316
email: daniela.copkova@umb.sk

ŠD3, Tajovského 51

ŠD3, Tajovského 51


Váž. študent/ka PrF,
Právnická fakulta UMB BB zvažuje on-line vyučovanie v zimnom semestri AR 2020/21 (presný rozsah bude zverejnený na webovej stránke PrF UMB o niekoľko dní).

Žiadame vás, aby ste sa do 11. 09. 2020 jasne vyjadrili, či si pridelené lôžko v ŠD UMB ponechávate, alebo lôžko nepotrebujete a budete písomne  žiadať o vrátenie  už zaplateného nájomného !!!

(Momentálne sme ešte schopní vaše lôžko prerozdeliť iným čakateľom.)  

Ak nedostaneme vaše vyjadrenie v stanovený čas, tak vaše nájomné za lôžko nebude vrátené! 

Vaše rozhodnutie žiadame zaslať  mailom  vedúcej ŠD1,3 na katarina.orlickova@umb.sk   
do 11. 09. 2020.

 

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica 
vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína
telefón: 048/446 7619 
e-mail: katarina.orlickova@umb.sk

 

 

ŠD4, Tr. SNP 53

ŠD4, Tr. SNP 53


Tr. SNP 53, 
974 01 Banská Bystrica
vedúca ŠD: Jana Vosková
telefón:   048/446 6916
vrátnica: 048/446 6911
e-mail: jana.voskova@umb.sk

 

 

ŠD5, Ružová 15

ŠD5, Ružová 15


Ružová 15, 
974 11 Banská Bystrica 11
 
vedúca ŠD: p. Hodasová Janka
telefón: 048/446 4981 
e-mail:janka.hodasova@umb.sk
vrátnica tel.: 048/446 4980

 

 

 • Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica 
  vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína 
  telefón: 048/446 7619 
  e-mail: katarina.orlickova@umb.sk
  vrátnica tel.: 048/446 7620 

   

 • Komenského 20, 
  974 01 Banská Bystrica 
  vedúca ŠD: Ing. Copková Daniela
  telefón: +42148 446 3316
  email: daniela.copkova@umb.sk

 • Váž. študent/ka PrF,
  Právnická fakulta UMB BB zvažuje on-line vyučovanie v zimnom semestri AR 2020/21 (presný rozsah bude zverejnený na webovej stránke PrF UMB o niekoľko dní).

  Žiadame vás, aby ste sa do 11. 09. 2020 jasne vyjadrili, či si pridelené lôžko v ŠD UMB ponechávate, alebo lôžko nepotrebujete a budete písomne  žiadať o vrátenie  už zaplateného nájomného !!!

  (Momentálne sme ešte schopní vaše lôžko prerozdeliť iným čakateľom.)  

  Ak nedostaneme vaše vyjadrenie v stanovený čas, tak vaše nájomné za lôžko nebude vrátené! 

  Vaše rozhodnutie žiadame zaslať  mailom  vedúcej ŠD1,3 na katarina.orlickova@umb.sk   
  do 11. 09. 2020.

   

  Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica 
  vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína
  telefón: 048/446 7619 
  e-mail: katarina.orlickova@umb.sk

   

   

 • Tr. SNP 53, 
  974 01 Banská Bystrica
  vedúca ŠD: Jana Vosková
  telefón:   048/446 6916
  vrátnica: 048/446 6911
  e-mail: jana.voskova@umb.sk

   

   

 • Ružová 15, 
  974 11 Banská Bystrica 11
   
  vedúca ŠD: p. Hodasová Janka
  telefón: 048/446 4981 
  e-mail:janka.hodasova@umb.sk
  vrátnica tel.: 048/446 4980