Budúci študenti 1. ročníka a preukazy

Budúci študenti UMB na všetkých stupňoch (Bc., Mgr./Ing., PhD.) a vo všetkých formách štúdia (denná, externá) majú povinnosť požiadať o vydanie preukazu študenta UMB po doručení oznámenia o prijatí na štúdium na UMB:

 • študenti dennej formy štúdia žiadajú o preukaz denného študenta - kartu s vizuálom ISIC;
 • študenti externej formy štúdia žiadajú o preukaz externého študenta s vizuálom UMB alebo s vizuálom Euro<26 (možnosť zadnej nálepky Euro<26 je pre študentov, ktorí k 1.12. nedovŕšia 27 rokov).

Je potrebné vyplniť elektronickú návratku cez https://ais2.umb.sk a požiadať o preukaz študenta UMB podľa Návodu na vyplnenie e-návratky

Elektronická návratka v systéme AiS2 automaticky generuje platobný príkaz, ktorý je nutné uhradiť do 31. júla 2019 iba prevodom na účet (nie poštovým poukazom).
Platba je možná aj po termíne s poplatkom naviac 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov). Platbu za preukaz z elektronickej návratky uhrádzajte so špecifickým symbolom, ktorý je vygenerovaný v platobnom príkaze - identifikator osoby v AiS2 (väčšinou v tvare 80XXXXXX). Je to potrebné dodržať kvôli párovaniu platieb.

 • Cenník je uvedený na stránke Platobné údaje
 • Platbu možno uskutočniť aj cez mobilnú aplikáciu VIAMO
 • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!
 • Po zaevidovaní platby pracovisko Multifunkčných preukazov UMB pripraví preukaz študenta UMB.

Študent si prevezme nový preukaz študenta UMB po zápise na štúdium na UMB, keď odovzdá vypísané a podpísané dokumenty (závisí to od typu preukazu - uvedené naspodu stránky).

Ak študent nestihne zápis alebo bude problém s priradením platby preukaz alebo bude problém s fotografiou uloženou v návratke, tak si študent prevezme preukaz v Kancelárii preukazov UMB v novej budove EF, č. 323 v čase úradných hodín od 16.9.2019.

Preukaz študenta dennej formy je s aktivovanými externými aplikáciami TransCard (pre autobusovú a železničnú dopravu).

Upozornenie

Nedodržanie pravidiel úhrady za nový preukaz, t. j. nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje alebo platba poštovým poukazom, má za následok:

 • Pre akademický rok 2019/2020 úhradu poplatku za nový preukaz je nutné uskutočniť do 31.7.2019.
  Po 31.7.2019 sa poplatok za vydanie nového preukazu zvyšuje o + 5,-€
   za každý úkon (po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 4.3 článku 2 Smernice č. 8/2018 o výške poplatkov spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov v akademickom roku 2019/2020 na UMB.
 • Vtedy vydanie preukazu bude možné až od 16.9.2019 v Kancelárii preukazov UMB v novej budove EF, č. 323.
 • V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.

Dôležité!

Ak je budúci študent držiteľom funkčného preukazu študenta UMB v rovnakej forme štúdia - denné, resp. externé a pokračuje v štúdiu na UMB v ďalšom stupni štúdia alebo znovu nastupuje po predčasnom ukončení štúdia, tak nemusí v elektronickej návratke žiadať o vydanie nového preukazu študenta UMB. Vtedy zvolí možnosť 8-používateľ. Vtedy:

 • Budúcemu študentovi dennej formy vygeneruje poplatok 15,-€ za prolongačnú známku.
 • Budúcemu študentovi externej formy nevygeneruje poplatok za prolongačnú známku - známka Externista je bez poplatku. V prípade záujmu o známku o Euro<26 píšte mail na preukazy@umb.sk.

Platnosť preukazu študenta UMB si predĺži pri zápise nalepením prolongačnej známky podľa pokynov, ktoré sú zverejnené na stránkach Prolongácie AR 2019/2020

Potrebné dokumenty na vydanie nového preukazu študenta UMB

Študenti, ktorí majú dostať nové preukazy UMB (pri preukazovej skupine)

 • nájdu sa v zozname vytlačených preukazov podľa osobného čísla v systéme AiS2;
 • preukážu sa občianskym preukazom;
 • ukážu platné potvrdenie o štúdiu (o návšteve školy);
 • skupine odovzdajú vytlačené a podpísané dokumenty (podľa typu preukazu) - bez nich nie je možné vydať preukaz. 

Preukazy denného študenta s vizuálom ISIC už majú aktívne dopravné aplikácie. 

Súvisiace články