Budúci študenti 1. ročníka a preukazy

Budúci študenti UMB na všetkých stupňoch (Bc., Mgr./Ing., PhD.) a vo všetkých formách štúdia (denná, externá) majú povinnosť požiadať o vydanie preukazu študenta UMB po doručení oznámenia o prijatí na štúdium na UMB:

 • študenti dennej formy štúdia žiadajú o preukaz denného študenta - kartu s vizuálom ISIC;
 • študenti externej formy štúdia žiadajú o preukaz externého študenta s vizuálom UMB.

Je potrebné vyplniť elektronickú návratku cez https://ais2.umb.sk a požiadať o preukaz študenta UMB podľa Návodu na vyplnenie e-návratky

V návratke je potrebné zaškrtnúť súhlasy so spracovaním osobných údajov C - CKM, O - Súhlas pre poskytnutie osobných údajov UMB. K tomu zodpovedajúce dokumenty vytlačte, podpíšte a prineste na zápis: Prihláška za člena Združenia CKM SYTS, Súhlas so spracovaním osobných údajov pre vysokú školu.

Elektronická návratka v systéme AiS2 automaticky generuje platobný príkaz, ktorý je nutné uhradiť do 31. júla 2020 iba prevodom na účet (nie poštovým poukazom).
Odporúčame uskutočniť úhradu hneď po potvrdení návratky uchádzača.

Platba je možná aj po termíne s poplatkom naviac 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov). Platbu za preukaz z elektronickej návratky uhrádzajte so špecifickým symbolom, ktorý je vygenerovaný v platobnom príkaze - identifikator osoby v AiS2 (väčšinou v tvare 80XXXXXX). Je to potrebné dodržať kvôli párovaniu platieb.

 • Cenník je uvedený na stránke Platobné údaje
 • Platbu možno uskutočniť aj cez mobilnú aplikáciu VIAMO
 • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!
 • Po zaevidovaní platby pracovisko Multifunkčných preukazov UMB pripraví preukaz študenta UMB.

Študent si prevezme nový preukaz študenta UMB po zápise na štúdium na UMB, keď odovzdá vypísané a podpísané dokumenty (závisí to od typu preukazu - uvedené naspodu stránky).

Ak študent nestihne zápis alebo bude problém s priradením platby preukaz alebo bude problém s fotografiou uloženou v návratke, tak si študent prevezme preukaz v Kancelárii preukazov UMB v novej budove EF, č. 323 v čase úradných hodín od 21.9.2020.

Preukaz študenta dennej formy je s aktivovanými externými aplikáciami TransCard (pre autobusovú a železničnú dopravu).

Upozornenie

Nedodržanie pravidiel úhrady za nový preukaz, t. j. nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje alebo platba poštovým poukazom, má za následok:

 • Pre akademický rok 2020/2021 úhradu poplatku za nový preukaz je nutné uskutočniť do 31.7.2020.
  Po 31.7.2020 sa poplatok za vydanie nového preukazu zvyšuje o + 5,-€
   za každý úkon (po stanovenom termíne, úhrady v hotovosti, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2020/2021.
 • Vtedy vydanie preukazu bude možné až od 21.9.2020 v Kancelárii preukazov UMB v novej budove EF, č. 323.
 • V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.

Dôležité!

Ak je budúci študent držiteľom funkčného preukazu študenta UMB v rovnakej forme štúdia - denné, resp. externé a pokračuje v štúdiu na UMB v ďalšom stupni štúdia alebo znovu nastupuje po predčasnom ukončení štúdia, tak nemusí v elektronickej návratke žiadať o vydanie nového preukazu študenta UMB. Vtedy zvolí možnosť 8-používateľ. Vtedy:

 • Budúcemu študentovi dennej formy vygeneruje poplatok 15,-€ za prolongačnú známku.
 • Budúcemu študentovi externej formy nevygeneruje poplatok za prolongačnú známku - známka Externista je bez poplatku. V prípade záujmu o známku o Euro<26 píšte mail na preukazy@umb.sk.

Platnosť preukazu študenta UMB si predĺži pri zápise nalepením prolongačnej známky podľa pokynov, ktoré sú zverejnené na stránkach Prolongácie AR 2020/2021

Potrebné dokumenty na vydanie nového preukazu študenta UMB

Študenti, ktorí majú dostať nové preukazy UMB (pri preukazovej skupine)

 • nájdu sa v zozname vytlačených preukazov podľa osobného čísla v systéme AiS2;
 • preukážu sa občianskym preukazom;
 • ukážu platné potvrdenie o štúdiu (o návšteve školy);
 • skupine odovzdajú vytlačené a podpísané dokumenty (podľa typu preukazu) - bez nich nie je možné vydať preukaz. 

Preukazy denného študenta s vizuálom ISIC už majú aktívne dopravné aplikácie. 

Súvisiace články