Budúci študenti 1. ročníka a preukazy

Budúci študenti UMB na všetkých stupňoch (Bc., Mgr./Ing., PhD.) a vo všetkých formách štúdia (denná, externá) majú povinnosť požiadať o vydanie preukazu študenta UMB po doručení oznámenia o prijatí na štúdium na UMB:

 • študenti dennej formy štúdia žiadajú o preukaz denného študenta - kartu s vizuálom ISIC;
 • študenti externej formy štúdia žiadajú o preukaz externého študenta s vizuálom UMB.

Je potrebné vyplniť elektronickú návratku cez https://ais2.umb.sk a požiadať o preukaz študenta UMB podľa Návodu na vyplnenie e-návratky

V návratke je potrebné zaškrtnúť súhlasy so spracovaním osobných údajov C - CKM (iba denní študenti), O - Súhlas pre poskytnutie osobných údajov UMB. K tomu zodpovedajúce dokumenty vytlačte, podpíšte a prineste na zápis: Prihláška za člena Združenia CKM SYTS, Súhlas so spracovaním osobných údajov pre vysokú školu.

Elektronická návratka v systéme AiS2 automaticky generuje platobný príkaz, ktorý je nutné uhradiť do 31. júla 2022 iba prevodom na účet, nie poštovým poukazom.
Odporúčame uskutočniť úhradu hneď po potvrdení návratky uchádzača.

Platba je možná aj po termíne s poplatkom naviac 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov). Platbu za preukaz z elektronickej návratky uhrádzajte so špecifickým symbolom, ktorý je vygenerovaný v platobnom príkaze - identifikator osoby v AiS2 (väčšinou v tvare 80XXXXXX). Je to potrebné dodržať kvôli párovaniu platieb.

 • Cenník je uvedený na stránke Platobné údaje
 • Platbu možno uskutočniť aj cez mobilnú aplikáciu VIAMO
 • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!
 • Po zaevidovaní platby pracovisko Multifunkčných preukazov UMB pripraví preukaz študenta UMB.

Spôsob získania preukazu je uvedený na stránke Preukaz pre študenta 1.ročníka 

Ak študent nestihne zápis alebo bude problém s priradením platby preukaz alebo bude problém s fotografiou uloženou v návratke alebo nebude preukaz k dispozícii, tak študent získa informácie o preukaze mailom na preukazy@umb.sk

Preukaz študenta dennej formy je s aktivovanými externými aplikáciami TransCard (pre autobusovú a železničnú dopravu).

Upozornenie

Nedodržanie pravidiel úhrady za nový preukaz, t. j. nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje alebo platba poštovým poukazom, má za následok:

 • Pre akademický rok 2022/2023 úhradu poplatku za nový preukaz je nutné uskutočniť do 31.7.2022.
  Po 31.7.2022 sa poplatok za vydanie nového preukazu zvyšuje o + 5,-€
   za každý úkon (po stanovenom termíne, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 5/2020 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2021/2022.
 • Prevzatie preukazu bude možné od 20.9.2022.
 • V prípade zlých platobných údajov bude potrebné zobrať so sebou potvrdenie o úhrade.

Dôležité!

Ak je budúci študent držiteľom funkčného preukazu študenta UMB v rovnakej forme štúdia - denné, resp. externé a pokračuje v štúdiu na UMB v ďalšom stupni štúdia alebo znovu nastupuje po predčasnom ukončení štúdia, tak nemusí v elektronickej návratke žiadať o vydanie nového preukazu študenta UMB.
Vtedy zvolí možnosť 8-používateľ:

 • Budúcemu študentovi dennej formy vygeneruje poplatok 15,-€ za prolongačnú známku.
 • Budúcemu študentovi externej formy nevygeneruje poplatok za prolongačnú známku - známka Externista je bez poplatku. 

Platnosť preukazu študenta UMB si predĺži nalepením prolongačnej známky podľa pokynov, ktoré sú zverejnené na stránkach Prolongácie

Potrebné dokumenty na vydanie nového preukazu študenta UMB

Študenti, ktorí majú dostať nové preukazy UMB pri preukazovej skupine

 • preukážu sa občianskym preukazom;
 • skupine odovzdajú vytlačené a podpísané dokumenty (podľa typu preukazu) - bez nich nie je možné vydať preukaz. 

Preukazy denného študenta s vizuálom ISIC už majú aktívne dopravné aplikácie. 

Súvisiace články