Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Platobné údaje

  Poplatky za nové preukazy, prolongačné známky a duplikáty sa uhrádzajú iba bezhotovostným prevodom na účet.

  Uvedené poplatky platia pre akademický rok 2023/2024

  Príjemnca platby: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  IBAN účtu: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  BIC: SPSRSKBA
  kód banky: 8180
  variabilný symbol (povinný údaj - ako identifikátor účelu platby): v tabuľke nižšie
  konštantný symbol: 0308
  špecifický symbol (povinný údaj - ako identifikátor platiteľa): identifikačné číslo osoby v akademickom informačnom systéme AiS2
  výška poplatku: vzhľadom na skupinu platiteľa a účel platby podľa tabuľky nižšie

  Foreign students from the European Union

  Payee: Matej Bel University in Banská Bystrica
  IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  SWIFT: SPSRSKBA
  Bank: ŠTÁTNA POKLADNICA
  Bank Address: Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
  Variable Symbol (purpose of payment): as shown in the table below
  Specific Symbol (identification of payer): personal ID in academic information system AiS2
  Notice for Payer and Beneficiary: student's first name and surname

  Foreign students outside the European Union

  Payee: Matej Bel University in Banská Bystrica
  IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
  SWIFT: SUBASKBXXXX
  Bank: Všeobecná úverová banka ,a.s.
  Bank Address: Mlynské Nivy 1; 829 90 Bratislava
  Variable Symbol (purpose of payment): as shown in the table below
  Specific Symbol (identification of payer): personal ID in academic information system AiS2
  Notice for Payer and Beneficiary: student's first name and surname

  Úhradu za vydanie študentského preukazu vykoná študent bezhotovostne do 31.8.2023, s použitím správnych identifikačných údajov (číslo účtu, variabilný a špecifický symbol).  Úhradou po termíne  31.8.2023 je poplatok navýšený o 5 € podľa smernice o poplatkoch a školnom na AR 2023/2024.

  Nie je možné uhradiť platbu v hotovosti. Potvrdenia úhrad, ktoré ešte nie sú na účte UMB nie sú akceptované (vytlačené, mailom alebo v mobile).

  Poplatok možno uhradiť cez VIAMO platbu. Platba prostredníctvom VIAMO je hneď akceptovaná.

  účel platby
  [Purpose of payment]

  platitelia
  [Payers]

  variabilný symbol
  [Variable symbol]

  výška poplatku
  [Amount]

  nový preukaz

  nový preukaz ISIC [new ISIC card]

  študenti dennej formy
  v 1. a 2. stupni štúdia
  [full-time Bc. and Master students]
  9881 25,- €
  nový preukaz ISIC [new ISIC card] študenti dennej formy
  v 3. stupni štúdia - doktorandi

  [full-time PhD. students]
  9881 22,- €

  nový preukaz Externista
  [new Extern card]

  študenti externej formy štúdia 9881  10,- €

    

  účel platby
  [Purpose of payment]

  platitelia
  [Payers]

  variabilný symbol
  [Variable symbol]

  výška poplatku
  [Amount]

  predĺženie platnosti preukazu

  prolongácia ISIC 09/2024 [ISIC prolongation sticker]

  študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia 
  [full-time Bc. and Master students]

  9771 15,- €

  prolongácia ISIC 09/2024
  [ISIC prolongation sticker]

  študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi [full-time PhD. students]

  9771

  11,- €

  prolongácia Externista 09/2024 [Extern prolongation sticker]

  študenti externej formy štúdia
    0,- €

     

  účel platby
  [Purpose of payment]

  platitelia
  [Payers]

  variabilný symbol
  [Variable symbol]

  výška poplatku
  [Amount]

  duplikát preukazu (držiteľ už mal preukaz UMB)

  duplikát preukazu ISIC
  [duplicate of ISIC card]

  študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
  [full-time Bc. and Master students]
  9991 25,- €

  duplikát preukazu ISIC 
  [duplicate of ISIC card]

  študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi

  [full-time PhD. students]

  9991 22,- €

  duplikát preukazu ISIC s platnou licenciou ISIC 09/2021
  [duplicate of ISIC card with valid ISIC licence]

  študenti dennej formy v 1. a 2. stupni štúdia
  [full-time Bc. and Master students]
  9991

  11,- €

  duplikát preukazu ISIC s platnou licenciou ISIC 09/2021 
  [duplicate of ISIC card with valid ISIC licence]

  študenti dennej formy v 3. stupni štúdia - doktorandi [full-time PhD. students] 9991 11,- €

  duplikát preukazu Externista
  [duplicate of Extern card]

  študenti externej formy štúdia

  9991 10,- €

      

  účel platby
  [Purpose of payment]

  platitelia
  [Payers]

  variabilný symbol
  [Variable symbol]

  výška poplatku
  [Amount]

  za dodatočné spracovanie študentského preukazu

  dodatočné spracovanie preukazu 
  [additional processing of student ID card]

  študenti 
  [students]
  9771 5,- €

      

  • Platnú licenciu ISIC majú študenti dennej formy, ak mali na preukaze predtlačenú platnosť 09/2024 alebo nalepenú obdĺžnikovú známku ISIC 09/2024. 
  • Dôsledne vypĺňajte platobné údaje pri zadávaní úhrady, aby ste sa vyhli problémom zaevidovania platby.
  • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!

   

  Súvisiace články