Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Prolongácie AR 2023/2024

  Predlžovanie platnosti preukazu študenta UMB 

  Študenti, ktorí svoj preukaz študenta UMB dostali v minulom akademickom roku alebo ho už vlastnia dlhší čas,
  majú povinnosť predĺžiť platnosť svojho preukazu prolongačnou známkou.

  Upozornenie:
  Študenti, ktorí dostanú nové karty (pri zápise alebo majú duplikát) - s predtlačenou platnosťou 09/2024 na prednej strane - si preukaz neprolongujú.

  Postupnosť krokov

  1. Do 31. augusta 2023 je hlavný termín úhrady za prolongačnú známku - akceptovaná je iba platba bezhotovostným prevodom na účet:

  • Predpisy na platbu za prolongačnú známku sú automaticky generované v systéme AiS2 po potvrdení elektronického zápisu. Úhrada je v systéme AiS2 zaevidovaná zvyčajne na 4. pracovný deň. Informáciu o spárovaní predpisu a platby dostanete do AiS2. 
  • Variabilný symbol pre úhradu za známku je 9771.
  • Študenti dennej formy štúdia (1. a 2. stupňa) zaplatia za známku ISIC 15,- €;
  • Doktorandi dennej formy štúdia zaplatia za známku ISIC 11,- €.
  • Študenti externej formy štúdia prolongujú známkou Externista.
  • Známka Externista je bez poplatku.
  • Údaje pre zadanie platby sú na stránke Platobné údaje.
  • Platbu možno uskutočniť aj cez mobilnú aplikáciu VIAMO.
  • Neposielajte potvrdenie o zaplatení!
  • Ak sú všetky polia na zadnej strane preukazu zaplnené známkami, nie je potrebná výmena preukazu. Pri lepení známky je najstaršia strhnutá a prelepená novou prolongačnou známkou.
  • Úhrada po 31. 8. 2023 je možná, avšak s doplatkom 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2022 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2023/2024. Vtedy je prevzatie prolongačnej známky možné od 18. 9. 2023.
  • Nie je možné uhradiť platbu v hotovosti.
  • K platbe za známku musí byť vygenerovaný predpis v systéme AiS2. Ak takýto predpis nemáte, najskôr si urobte elektronický zápis a predpis sa automaticky vygeneruje.
   Ak predpis na prvej stránke po prihlásení v časti neuhradené poplatky nemáte, požiadajte o vygenerovanie mailom na preukazy@umb.sk
  • Potvrdenia úhrad, ktoré ešte nie sú na účte UMB nie sú akceptované (vytlačené, mailom alebo v mobile). Platba prostredníctvom VIAMO je hneď akceptovaná.

  2. Známku získate od prolongačnej skupiny, poštou alebo od  v kancelárii preukazov.

  • Študenti dennej formy štúdia musia mať uskutočnenú úhradu za známku a spárovanú s predpisom v systéme AiS2.
  • Študenti dennej formy dostanú známku ISIC a musia mať so sebou preukaz UMB.
  • Študenti externej formy dostanú známku Externista a potrebujú preukaz externého študenta. 
  • Študenti, ktorí cestujú na mobility ešte pred zápisom, si môžu prevziať známku v Kancelárii preukazov UMB od 21.8.2023 v čase úradných hodín na základe nahliadnutia do akceptačného listu alebo zmluvy. Je potrebné avizovať príchod mailom alebo telefonicky.
  • Doktorandi dennej formy štúdia si prolongujú preukaz študenta pri prolongačných skupinách.
  • V prípade záujmu o poslanie známky poštou postupujte podľa informácií na stránke Získať preukaz alebo známku poštou
  • Pred riešením záležitostí v Kancelárii preukazov UMB musia byť platby už na účte UMB (zvyčajne možno platbu skontrolovať vo výpise na 3. pracovný deň od úhrady).
  • Od 2.10.2023 možno prevziať známku v Kancelárii preukazov UMB v čase úradných hodín.
  • Ak nebude známka vydaná, dôvodom je problém s platbou (po termíne, zlé platobné údaje, platba poštovým poukazom, neuhradené, ...). Informácie o riešení problému získate mailom na preukazy@umb.sk 

   

  VYDÁVANIE ISIC PREUKAZOV a PROLONGÁCIÍ na akademický rok 2023/2024

   

  • V čase úradných hodín v kancelárii preukazov

   

  •  Ak pri vybavovaní nebude študent úspešný, napíše o svojej situácii mail na preukazy@umb.sk 

  3. Po nalepení známky je nutné vykonať elektronickú validáciu preukazu

  • V kancelárii preukazov sú cez terminálové aplikácie aktualizované údaje v čipe - nebude potrebné vyhľadať terminál. 
  • Bez elektronickej validácie je prolongácia preukazu študenta nedokončená.

  Upozornenie pri nedodržaní pravidiel úhrady za známku = nedodržanie termínu úhrady alebo zlé platobné údaje alebo platba poštovým poukazom

  • Pre akademický rok 2023/2024 úhradu poplatku za známku je nutné uskutočniť do 31.8.2023. Po 31.8.2023 sa poplatok za známku zvyšuje o + 5,-€ za každý úkon (po stanovenom termíne, v prípade nesprávnych platobných identifikačných údajov) podľa bodu 3.3 článku 7 Smernice č. 7/2022 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom a udeľovaním vedecko-pedagogických titulov na UMB na akademický rok 2023/2024.

  Informácie pre študentov Inštitútu manažérskych systémov v Poprade

  • Iba v jeden deň v týždni  vycestuje do Popradu pracovník kancelárie preukazov a bude k dispozícii v čase od 10:00 do 13:00.
  • Preukazy budú prolongované nalepením známky a podľa potreby aj elektronicky validované.
  • Neprevzaté preukazy denného a externého študenta a známky na preukazy externého študenta budú odovzdané pani Ing. Zuzane Vilgovej. 

  Prolongačné známky pre študentov dennej formy


  Známka ISIC 09/2024Známka ISIC 09/2024 za poplatok 15,- €
  predlžuje platnosť preukazu študenta UMB, obsahuje ISIC licenciu (zľavy u partnerov CKM SYTS - podrobnejšie na www.isic.sk) a štátom garantované zľavy na autobusovú a železničnú dopravu do veku 26 rokov.
  Pre doktorandov je známka ISIC za poplatok 11,- €.

   

  Prolongačné známky pre študentov externej formy

  Externista 2024Známka Externista 09/2024 bez poplatku predlžuje platnosť preukazu študenta UMB externej formy štúdia

   

   

   

  V prípade problémov a otázok kontaktujte kanceláriu Multifunkčných preukazov UMB.

   

  Súvisiace články