Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Ako získať duplikát preukazu

  Znehodnotenie, zmenu priezviska, stratu, krádež preukazu študenta UMB je potrebné ihneď telefonicky alebo mailom nahlásiť na pracovisko Multifunkčných preukazov UMB (povinné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, fakulta), ktoré preukaz vydalo.Pracovník tohto strediska zabezpečí okamžité zablokovanie preukazu UMB pred jeho prípadným zneužitím.

  Postup pri vydávaní náhradného preukazu študenta UMB - duplikátu

  Od 20. augusta 2021 je vydávaný duplikát s predtlačenou platnosťou ISIC 09/2022. Budúci študenti 1. ročníka, ktorí už mali vydaný preukaz študenta v príslušnej forme štúdia a majú s ním problém (nefunkčný, strata, poškodený, ...), požiadajú o duplikát prostredníctvom elektronickej návratky.


  V prípade, že máte nefunkčný preukaz, nie je mechanicky poškodený a neuplynuli 2 roky od vydania preukazu, tak to v Kancelárii preukazov UMB riešte ako reklamáciu preukazu bez poplatku.

  1. Zaplaťte poplatok za duplikát preukazu študenta UMB

  Úhradu za duplikát preukazu študenta UMB uskutočnite iba prevodom na účet (nie poštovým peňažným poukazom na účet): 

  • číslo účtu IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590;
   variabilný symbol: 9991;
   špecifický symbol: identifikačné číslo osoby v AiS2
   správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta

  K platbe za duplikát musí byť vygenerovaný predpis v systéme AiS2. Ak takýto predpis nemáte, požiadajte o vygenerovanie mailom na preukazy@umb.sk

  Poplatok pre AR 2021/2022 je stanovený nasledovne:

  • študenti 1. a 2. stupňa denného štúdia bez platnej licencie ISIC: 25,-€;
  • študenti 1. a 2. stupňa denného štúdia s platnou licenciou ISIC: 11,-€;
  • študenti 3. stupňa denného štúdia - doktorandi bez platnej licencie ISIC: 22,-€,
  • študenti 3. stupňa denného štúdia - doktorandi s platnou licenciou ISIC: 11,-€,
  • externí študenti: 10,-€.

  Platnú licenciu ISIC majú študenti dennej formy, ak mali na preukaze predtlačenú platnosť 09/2022 alebo nalepenú obdĺžnikovú známku ISIC 09/2022.

  2. Vyplňte žiadosť o vydanie duplikátu

  Stiahnite si tlačivo žiadosti o vydanie duplikátu preukazu:
  Žiadateľ vyplní všetky položky. Uvedie dôvod, pre ktorý žiada vydať duplikát preukazu študenta UMB (napr. strata, znehodnotenie, zmena priezviska, reklamácia a pod.).
  Prílohou žiadosti je potvrdenie o uhradení poplatku (časť výpisu, vytlačenie prevodu z internet bankingu, kópia platobného príkazu zadaného v banke, ...). Slúži to ako podklad na priradenie platby za duplikát.
   

  3. Doručte žiadosť do kancelárie Multifunkčných preukazov UMB

  1) Potrebné doklady (fotené alebo skenované) pošlite e-mailom na adresu preukazy@umb.sk (odporúčanie: uprednostnite túto možnosť).

  2) Poštou na adresu:

  Multifunkčné preukazy UMB
  Rektorát UMB - UAKOM
  Národná 12
  974 01 Banská Bystrica

  3) Alebo osobne prineste v úradných hodinách do kancelárie Multifunkčných preukazov UMB v novej budove Ekonomickej fakulty, Cesta na amfiteáter 1, č. 323. 

   
  V rozmedzí od 4 do 10 dní od prijatia náležitostí bude študentovi preukaz k dipozícii v kancelárii preukazov UMB, kde si vytlačený preukaz v úradných hodinách prevezme po preukázaní svojej totožnosti.
  Podľa okolností pri osobnom odovzdaní všetkých náležitostí v kancelárii preukazov UMB bude duplikát pripravený na počkanie (do 20 minút; mimo augusta, septembra a októbra).
   
  Preukaz možno poslať poštou v zmysle informácií na stránke Získať preukaz alebo známku poštou

  Prenos finančných kreditov preukazu a ďalší postup po vydaní duplikátu preukazu študenta UMB

  Preukaz po prevzatí priložte k univerzitnému terminálu, aby sa v čipe preukazu aktivovali aplikácie, aktualizovali osobné údaje a mohli ste si skontrolovať zapísané údaje.

  Stravovanie v ŠJ1 na Tajovského 40

  V kancelárii jedálne ŠJ1 Vám aktivujú novú kartu k Vášmu účtu v stravovacom systéme. Predchádzajúci finančný kredit Vám zostáva.

  Štátna vedecká knižnica

  Je potrebné oznámiť, že máte duplikát preukazu, aby Vám zaviedli nové číslo karty do systému.

  Doprava
  Ak ste využívali kartu u dopravcov ako elektronickú peňaženku (mali ste nejaký finančný kredit na starej karte), tak v Kancelárii preukazov UMB obdržíte potvrdenie o duplikáte preukazu. Na základe potvrdenia Vám v dopravnej kancelárii príslušného dopravcu prenesú zostatkový finančný kredit na novú kartu.
  Dopravná kancelária SAD Zvolen je na Autobusovej stanici Banská Bystrica: dopravné kancelárie na web stránkach SAD Zvolen