Preukaz denného študenta

V zmysle Zákona o vysokých školách naša univerzita vydáva preukaz denného študenta vo forme bezkontaktnej čipovej karty v spolupráci s CKM SYTS a s TransData.

do 31.8.2014 (čip Mifare Classic)    od 1.9.2014 (čip Mifare DESFire)    od 1.9.2015 (čip Mifare DESFire s EAN-128)

do 31.8.2014    od 1.9.2014   vizuál ISIC 2015

od 1.9.2019 (čip Mifare DESFire s EAN-128) s novým vizuálom

 UMB vizuál ISIC od 2019

Univerzitný preukaz študenta ISIC

Preukaz študenta UMB - slúži na identifikáciu študenta našej univerzity.
Medzinárodný preukaz študenta ISIC - jediný celosvetovo uznávaný preukaz študenta denného štúdia. Umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma i v zahraničí.
Má v sebe bezkontaktný čip typu Mifare Classic / DESFire - umožňuje využitie na ďalšie funkcie podľa potreby a možností univerzity.

Funkcionality

interné - v rámci UMB

 • na študijných oddeleniach fakúlt
 • preukaz do Univerzitnej knižnice UMB
 • preukaz v stravovacom systéme v študentskej jedálni ŠJ1 na Tajovského 40
 • pre informačný systém Identity Management.

externé - mimo UMB

 • s preukazom máte nárok na štátom garantované zľavy
  - v železničnej doprave (platnosť zliav do situácie, ktorá nastane skôr: dosiahnutie veku 26 rokov alebo ukončenie 2. stupňa štúdia), viac informácií na https://www.zssk.sk/bezplatna-preprava/studenti/ 
  - v autobusovej doprave (platnosť zliav podľa prepravného poriadku prislušnej spoločnosti, obvykle ako v železnicnej doprave)
 • výhody medzinárodného preukazu ISIC denného študenta (viac na www.isic.sk) - umožňuje využívať sieť výhod a študentských zliav doma a v zahraničí (viac na www.isic.org) bez vekového obmezenia
  ISIC web logo
 • po aktivácii v kancelárii dopravného podniku ako elektronická peňaženka
 • knižničný pas - preukaz do Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici
 • Ticketportál - elektronická vstupenka
 • NABI karta vo všetkých pobočkách FaxCopy (iba Mifare Classic).

Platnosť preukazu

známka ISICPre študentov, ktorí svoj Univerzitný preukaz študenta ISIC dostali v minulých akademických rokoch a pre akademický rok 2020/2021 chcú využívať výhody a zľavy, je tu možnosť zakúpiť si prolongačnu známku ISIC, ktorá predĺži platnosť univerzitného preukazu, dopravných aplikácií a zároveň predĺži členstvo ISIC od 1.9.2020 až do 30.9.2021 (pre dopravu sa končiacim ročníkom v čipe nastavuje platnosť do 30.6.2021).

Po nalepení známky je potrebné aktivovať svoj preukaz na univerzitnom termináli UMB. Zakúpením známky a aktiváciou preukazu sa získa:

 • licencia ISIC
 • univerzitné funkcionality (vstup do budov, učební, stravovací systém ...)
 • externé funkcionality (doprava, ticketportal, faxcopy, knižnice ...)

Ako prolongovať preukaz a využívať tak výhody ISIC naďalej?

Svoj univerzitný preukaz ISIC pre akademický rok 2020/2021 prolongujte známkou ISIC na UMB.

Je potrebné uhradiť prevodom (nie poštovým poukazom alebo v hotovosti) poplatok za známku ISIC

 • IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590;
 • variabilný symbol: 9771;
 • špecifický symbol (ako identifikátor platiteľa): IO osoby v AIS;
 • správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta;
 • výška poplatku: 1. a 2. stupeň (Bc., Ing./Mgr.) štúdia 15,-€, 3. stupeň (PhD.) štúdia 11,-€.
  Ak je platba po termíne 31.7.2020, tak sa naviac účtuje dodatočný poplatok 5,-€ za každý úkon (za omeškanie, za chybné platobné údaje).

Ak bude platba uhradená správne, t.j. do 31.7.2020 a so správnymi platobnými údajmi, tak si študenti prevezmú známku po zápise od prolongačnej skupiny podľa harmonogramu. Viac informácií je na stránke Prolongácie AR 2020/2021

Upozornenie: otázky čipu a prolongácie dát v čipe prostredníctvom univerzitného terminálu rieši naša univerzita. Duplikát univerzitného preukazu vie vystaviť len naša univerzita.

 

Postup na dodatočné získanie preukazu denného študenta

Postup na získanie preukazu pri prestupe z externej formy alebo z inej univerzity alebo po prijatí na štúdium bez možnosti potvrdenia návratky uchádzača v systéme AiS2 (t.j. mimo štandardné prijímacie konanie). 

 1. Stiahnuť a vyplniť dokumenty, ktoré sa nachádzajú v prílohe nižšie.
 2. Uhradiť prevodom na účet poplatok za preukaz denného študenta podľa inštrukcií na stránke Platobné údaje
  • Na účet IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590;
   variabilný symbol: 9881;
   špecifický symbol (ako identifikátor platiteľa): IO osoby v AIS;
   správa pre adresáta: meno a priezvisko študenta;
  • Výška poplatku: 1. a 2. stupeň (Bc., Ing./Mgr.) štúdia 25,-€, 3. stupeň (PhD.) štúdia 22,-€. 
  • Ak je platba po termíne 31.7.2020, tak sa naviac účtuje dodatočný poplatok 5,-€ za každý úkon (za omeškanie, za chybné platobné údaje). 
   Študenti prijatí na dennú formu štúdia po 31.7.2020 dodatočný poplatok naviac neuhrádzajú.
 3. Poslať mail na preukazy@umb.sk s predmetom "Ziadost o novy preukaz denneho studenta"
  • s krátkym s opisom dovodu,
  • požiadajte o vygenerovanie predpisu k platbe za preukaz v systéme AiS2,
  • nezabudnite prílohy: elektronickú verzia Prihlášky za člena – evidenčný list CKM SYTS, fotografiu na preukaz a potvrdenie o zadani platby.
 4. Počkať na vyhotovenie preukazu po zaevidovaní platby za preukaz (cca 3 pracovné dni).
 5. Vytlačiť si, podpísať vyššie uvedené dokumenty a odovzdať v kancelárii preukazov UMB pri prevzatí preukazu (na začiatku AR 2020/2021 budú dodatočné preukazy k dispozícii od 21.9.2020).

 

Súvisiace články