Erasmus a iné mobility

Postup pri vybavovaní preukazu UMB s vizuálom ISIC pre zahraničných študentov dennej formy v rámci rôznych mobilít (Erasmus, ...

1. Evidencia v systéme AiS2 

Študenti musia byť zaregistrovaní v systéme AIS (zabezpečia koordinátorky mobilít jednotlivých fakúlt).

Nutné údaje v AIS o študentovi:

 • meno a priezvisko,
 • dátum narodenia,
 • adresa trvalého bydliska,
 • adresa prechodného bydliska (ak je známa),
 • pohlavie,
 • štátna príslušnosť,
 • dátum začiatku štúdia,
 • e-mail.

2. Poslať e-mail na preukazy@umb.sk

Pošlite mail na adresu preukazy@umb.sk, ktorý obsahuje:

 • predmet mailu: Erasmus ISIC – meno a priezvisko;
 • kvalitnú fotku tváre študenta s názvom vo formáte priezviskorrrrmmdd, kde rrrrmmdd predstavuje dátum narodenia, napr: bean19901221;
 • obrázok(-ky) platného preukazu ISIC zo svojej krajiny, kde je vidieť číslo licencie ISIC v tvare S XXX XXX XXX XXX X a jej platnosť
 • vyplnenú Prihlášku za člena – evidenčný list CKM SYTS v anglickej verzii (v prílohách)
 • žiadosť vygenerovanie predpisu v systéme AiS za nový preukaz vo výške:
  • 25,- € (doktorand 22,- €), ak nie je študent držiteľom platného preukazu s licenciou ISIC zo svojej krajiny,
  • 14,- € (doktorand 11,- €), ak už je študent držiteľom aktuálne platného preukazu s licenciou ISIC zo svojej krajiny (minimálne do 12/2020).

Študent uhradí poplatok bezhotovostne s úplnými platobnými údajmi podľa predpisu v systéme AiS.

Po úspešnom zaúčtovaní a spárovaní platby študent dostane o tom notifikáciu do systému AIS.

3. Prevziať preukaz v študentskom vchode novej budovy EF 

Na tretí pracovný deň od notifikácie si študent prevezme aktivovaný preukaz študenta UMB. 

Viac informácií o získaní preukazu sú na https://www.umb.sk/preukazy-umb/studentske-preukazy/preukaz-pre-studenta-1-rocnika-v-ar-2020-2021.html 

  

Súvisiace články