Insígnie Rektorátu UMB

Insígnie Rektorátu UMB sú: žezlo rektora, rektorská reťaz a reťaz prorektorov. Insígnie vyrobila Mincovňa Kremnica. Autorom insígnií je Ján Černaj Na ich zhotovenie bola použitá medaila ak. sochára L. Bodyho.

Žezlo rektora UMB

Žezlo rektora výškou 1350 mm tvoria tri navzájom oddeliteľné časti. Je zhotovené z dvoch základných druhov materiálu – z pozláteného a lešteného kovu a ebenového dreva. Rukoväť žezla z ebenového dreva oválneho tvaru je zdobená členitým spojovacím pozláteným prstencom s max. výškou hrany 10 mm, ktorý spája prvé dve časti žezla a ďalšou pozlátenou členitou spojovacou obručou s kvietkami s max. výškou hrany 10 mm, ktorá spája druhú a tretiu časť žezla. Tretí diel rukoväte je ukončený kužeľovitým veľkým ryhovaným prstencom z ebenového dreva s dĺžkou 143 mm, priemerom 50 mm a výškou hrany 5 mm. Hlava žezla je zhotovená z pozláteného kovu a tvoria ju tri vizuálne rozdielne diely. Spodný diel tvorí štylizovaný model zemegule s priemerom 130 mm tvorený 11 prstencami so šírkou 7,5 – 12 mm. Zemeguľa symbolizuje bezhraničnosť a otvorenosť priestoru poznania a vzdelávania. V strede zemegule je uložený trojboký jednoduchý erb mesta Banská Bystrica (štít so štyrmi pruhmi v poli štítu) ako symbol sídla univerzity. Stredný diel tvoria 3 otvorené knihy symetricky rozmiestnené do priestoru s výškou hrany 90 mm. Kniha symbolizuje poznanie, zdroj vedomostí a šírenie osvety. Žezlo je ukončené tromi medailami s priemerom 80 mm s grafickým znázornením hlavy Mateja Bela s nápisom Universitas Matthiae Belii. V strede sú 3 lipové lístky vysoké 35 mm, ktoré sú slovanskou symbolikou.

Žezlo rektora UMB

Insígnie Rektorátu UMB

Reťaz rektora UMB

Rektorskú reťaz tvoria tri časti – reťaz, záves a medaila a je zhotovená z pozláteného lešteného kovu. Články rektorskej aj prorektorskej reťaze sú štylizovaným zobrazením kvetov a lístkov lipy ako symbolu Slovanov. Ret'az dĺžky 1310 mm tvorí 23 článkov reťaze – 11 štylizovaných kvetov a 12 štvorlístkov s výplňou. Na závese s priemerom 45 mm je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je obrúbený 11 lipovými lístkami. Záves je pripojený k reťazi dvoma pevnými úchytkami v tvare polkruhu na horných koncoch závesu a k medaile pevnou úchytkou v tvare polkruhu v strede dolnej časti závesu. Reťaz ukončuje medaila s priemerom 90 mm s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s nápisom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII umiestneným v polkruhu dolnej polovice medaily.

Insígnia rektora - rektorská reťaz

Insígnie Rektorátu UMB

Reťaze prorektorov UMB

Prorektorskú reťaz tvoria dve časti – reťaz, záves a medaila. Reťaz dlhú 1295mm tvorí 25 článkov – 7 plných štylizovaných kvetov, 7 štvorlistých kvetov a 8 plných štvorlístkov. Na závese s priemerom 50 mm je umiestnený slávnostný erb mesta Banská Bystrica (štít s nosičom anjelom a dvoma orlicami otočenými ku štítu chrbtom). Reťaz ukončuje medaila s priemerom 80 mm a s reliéfom vyobrazenia Mateja Bela a s nápisom UNIVERSITAS MATTHIAE BELII umiestneným v polkruhu dolnej polovice medaily.

Insígnia prorektora - prorektorská reťaz

Insígnie Rektorátu UMB