Projekt Chcem sa učiť!

 

Informácia pre médiá, 24. 2. 2016

Chcem (sa) učiť!

V mene organizačného tímu projektu Chcem (sa) učiť, ktorý vyšiel z iniciatívy študentiek Filozofickej a Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci predmetu service learning Vás pozývame na panelovú diskusiu na tému slovenské školstvo, ktorá sa uskutoční 2. marca o 10.40 vo Vzdelávacom centre Mateja Bela na Tajovského 51 v Banskej Bystrici.

Pozvanie do diskusie prijali Lenka Rovňanová, vysokoškolská učiteľka na Pedagogickej fakulte UMB, Peter Farárik, bloger a učiteľ geografie na voľnej nohe, Monika Szabóová, učiteľka na základnej škole v Lučenci a Jakub Kratochvíl, redaktor a zakladateľ portálu jablko.sk.

Chceme nahlas a dôstojne diskutovať o súčasnom stave školstva na Slovensku, a tak sa vzájomne učiť. Chceme hovoriť o školstve, lebo sa nás bezprostredne týka a nie je nám ľahostajné. Chceme otvoriť problematiku školstva na univerzite, lebo si uvedomujeme katastrofálny dopad spoločenskej pasivity a letargie voči vzdelávaniu v Slovenskej republike.