Nová kniha Erika Pajtinku

Informácia pre médiá, 4. 5. 2016

Novú publikáciu o diplomacii uvedie do života v Banskej Bystrici

Eduard Kukan

Základy teórie a praxe diplomacie je názov novej publikácie mladého vysokoškolského pedagóga - analytika medzinárodných vzťahov Erika Pajtinku, ktorú vo štvrtok 5. mája 2016 uvedie do života dlhoročný renomovaný diplomat a súčasný poslanec Európskeho parlamentu Eduard Kukan spolu s autorom. Neformálna diskusia s názvom Diplomacia – profesia, veda či umenie? sa uskutoční o 10.30 hodine v Spoločenskej miestnosti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Publikácia Základy teórie a praxe diplomacie si kladie za cieľ oboznámiť čitateľa so základnou odbornou terminológiou. Nevynecháva pritom inštitucionálny systém a organizáciu diplomacie štátu, základné úlohy a funkcie diplomatických orgánov, kategórie a funkcie diplomatov. Text je spracovaný do takej podoby, aby ho v plnej miere mohli využiť predovšetkým vysokoškolskí študenti v odbore medzinárodné vzťahy a diplomacia, ale aj v ďalších príbuzných spoločenskovedných odboroch akým je napríklad právo. Zároveň môže slúžiť pracovníkom ministerstva zahraničných vecí či iných rezortných ministerstiev ako zdroj poznatkov pri prehlbovaní si odbornej kvalifikácie v oblasti diplomacie. Teoretické poznatky vhodne dopĺňajú vzorové príklady listín a diplomatickej korešpondencie.

Autor, odborný asistent na Katedre medzinárodných vzťahov a diplomacie FPVaMV UMB PhDr. Erik Pajtinka, PhD. (*1981) Okrem FPVaMV UMB pôsobí ako hosťujúci prednášateľ na Fakulte sociálních věd Univerzity Karlovy v Prahe (ČR). V roku 2014 napísal odbornú publikáciu Slovník diplomacie, prvé dielo tohto druhu vydané v Slovenskej republike.