Vysokoškoláci začali akademický rok

  • 20.09.2021; RTVS Jednotka; Správy RTVS; 19:00; Miroslav Lyko / Viliam Stankay

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/288494#2196

36:36 min.

Viliam Stankay, moderátor: „Väčšina vysokých škôl dneškom začala nový akademický rok. Slávnostné otvorenie buď úplne zrušili, alebo ho mali cez online prenos. Pravidlá výučby závisia od covidového automatu. Ten zatiaľ prezenčné vzdelávanie umožňuje. Jedna z trnavských univerzít ponúkla svojim študentom možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 priamo na akademickej pôde.“

Miroslav Lyko, redaktor: „Nikola a Vlado sa dnes dali zaočkovať v priestoroch Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Veria, že si tým v škole uľahčia život.“

Študentka: „Do školy na vysokú keď chodím, tak sa mi nechce platiť za tie testy. Takže skôr toto bol dôvod. Nebolo také moje rozhodnutie, že by som naozaj chcela.“

Študent: „Neobmedzený pohyb - to bola pre mňa tá najväčšia motivácia.“

Miroslav Lyko: „Univerzity a vysoké školy majú podľa nariadenia hlavného hygienika svoju vzdelávaciu činnosť vykonávať podľa platného COVID automatu. Študijné skupiny nemajú medzi sebou miešať až do konca zimného semestra.“

Roman Boča, rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave: „Začíname prevažne prezenčnou formou. Nazdávame sa, že musieť budeme prejsť pravdepodobne časom na dištančnú formu vzdelávania.“

Tomáš Zavatčan, hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa momentálne nachádza v režime kombinovanej výučby, v prípade zhoršenia epidemickej situácie je na zvážení vedenia fakúlt. Celá univerzita sa nachádza v OTP režime.“

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Získame od našich zamestnancov aj študentov v týchto dňoch informáciu o tom, či sa na nich vzťahuje vylúčenie z prípadnej karantény, ak sa vyskytne pozitívny prípad.“

Miroslav Lyko: „Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v týchto dňoch zisťujú, koľko majú zaočkovaných študentov. Škola aj internáty sú tiež v režime OTP.“

Jana Fukasová, referentka pre styk s verejnosťou, UMB v Banskej Bystrici: „Študent príde, otvorí si aplikáciu, načíta si QR kód, priloží ho k čítačke, dá mu zelenú farbu a ide ďalej. Tým pádom vieme, že je buď otestovaný, alebo je očkovaný.“

Opýtaný: „Ja zaočkovaný som, ale o spolubývajúcich vôbec neviem, či sú.“

Opýtaný: „Každý to tuná berie zodpovedne. Naozaj som nevidela ani jedného človeka bez rúška.“

Miroslav Lyko: „Na Slovensku je na vysokoškolské štúdium zapísaných približne stotridsaťtisíc študentov. Podľa údajov zo Študentskej rady vysokých škôl plne zaočkovaných je okolo sedemdesiat percent.“

 

  • Rádio Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; Miroslav Lyko / Juraj Jedinák

Juraj Jedinák, moderátor: „Väčšina vysokých škôl dnes začala nový akademický rok. Slávnostné otvorenie buď úplne zrušili, alebo bolo formou online prenosu. Pravidlá výučby závisia od covidového automatu. Ten zatiaľ prezenčné vzdelávanie umožňuje. Jedna z trnavských univerzít umožnila študentom zaočkovať sa proti ochoreniu priamo na akademickej pôde.“

Miroslav Lyko, redaktor: „Nikola a Vlado sa dnes dali zaočkovať v priestoroch Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Veria, že si tým v škole uľahčia život.“

Nikola: „Do školy na vysokú keď chodím, tak sa mi nechce platiť za tie testy, takže skôr toto bol dôvod. Nebolo to také moje rozhodnutie, že by som naozaj chcela.“

Vlado: „Ten neobmedzený pohyb, to bola pre mňa tá najväčšia motivácia.“

Miroslav Lyko: „Univerzity a vysoké školy majú podľa nariadenia hlavného hygienika svoju vzdelávaciu činnosť vykonávať podľa platného covidového automatu. Študijné skupiny sa nemajú medzi sebou miešať až do konca zimného semestra. Rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave Roman Boča.“

Roman Boča, rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave: „Začíname prevažne prezenčnou formou vyučovania a nazdávame sa, že musieť budeme prejsť pravdepodobne časom na dištančnú formu vzdelávania.“

Miroslav Lyko: „Podľa hovorcu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáša Zavatčana ich študenti majú aktuálne sčasti prezenčnú a sčasti dištančnú výučbu.“

Tomáš Zavatčan, hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „V prípade zhoršenia epidemickej situácie je na zvážení vedení fakúlt, v akom režime sa bude vyučovať. Celá univerzita sa nachádza v OTP režime.“

Miroslav Lyko: „Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici funguje zatiaľ v normálnom režime. Prezenčnú výučbu chcú udržať čo najdlhšie. Spresňuje jej rektor Vladimír Hiadlovský.“

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Získavame o našich zamestnancoch aj študentoch v týchto dňoch informáciu o tom, či sa na nich sťahuje vylúčenie z prípadnej karantény, ak sa vyskytne pozitívny prípad.“

Miroslav Lyko: „Na Slovensku je na vysokoškolské štúdium zapísaných približne stotridsaťtisíc študentov. Podľa údajov zo Študentskej rady vysokých škôl plne zaočkovaných je okolo sedemdesiat percent.“

 

  • 20.09.2021; RTVS Dvojka; Správy RTVS z regiónov; 17:30; Miroslav Lyko / Jozef Kubánek

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/289364#191  3:15

Jozef Kubánek, moderátor: „Väčšina vysokých škôl dnes začala nový akademický rok. Slávnostné otvorenie buď úplne zrušili, alebo bolo vo forme online prenosu. Pravidlá výučby závisia od COVID automatu. Ten zatiaľ prezenčné vzdelávanie umožňuje. Jedna z trnavských univerzít dnes ponúkla študentom možnosť zaočkovať sa priamo na akademickej pôde.“

Miroslav Lyko, redaktor: „Nikola a Vlado sa dnes dali zaočkovať v priestoroch Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave. Veria, že si tým v škole uľahčia život.“

Študentka: „Do školy na vysokú keď chodím, tak sa mi nechce platiť za tie testy. Takže skôr toto bol dôvod. Nebolo také moje rozhodnutie, že by som naozaj chcela.“

Študent: „Neobmedzený pohyb - to bola pre mňa tá najväčšia motivácia.“

Miroslav Lyko: „Univerzity a vysoké školy majú podľa nariadenia hlavného hygienika svoju vzdelávaciu činnosť vykonávať podľa platného COVID automatu. Študijné skupiny nemajú medzi sebou miešať až do konca zimného semestra.“

Roman Boča, rektor Univerzity svätého Cyrila a Metoda v Trnave: „Začíname prevažne prezenčnou formou. Nazdávame sa, že musieť budeme prejsť pravdepodobne časom na dištančnú formu vzdelávania.“

Tomáš Zavatčan, hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach: „Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach sa momentálne nachádza v režime kombinovanej výučby, v prípade zhoršenia epidemickej situácie je na zvážení vedenia fakúlt. Celá univerzita sa nachádza v OTP režime.“

Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Získame od našich zamestnancov aj študentov v týchto dňoch informáciu o tom, či sa na nich vzťahuje vylúčenie z prípadnej karantény, ak sa vyskytne pozitívny prípad.“

Miroslav Lyko: „Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v týchto dňoch zisťujú, koľko majú zaočkovaných študentov. Škola aj internáty sú tiež v režime OTP.“

Jana Fukasová, referentka pre styk s verejnosťou, UMB v Banskej Bystrici: „Študent príde, otvorí si aplikáciu, načíta si QR kód, priloží ho k čítačke, dá mu zelenú farbu a ide ďalej. Tým pádom vieme, že je buď otestovaný, alebo je očkovaný.“

Opýtaný: „Ja zaočkovaný som, ale o spolubývajúcich vôbec neviem, či sú.“

Opýtaný: „Každý to tuná berie zodpovedne. Naozaj som nevidela ani jedného človeka bez rúška.“

Miroslav Lyko: „Na Slovensku je na vysokoškolské štúdium zapísaných približne stotridsaťtisíc študentov. Podľa údajov zo Študentskej rady vysokých škôl plne zaočkovaných je okolo sedemdesiat percent.“