Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Pri poberaní dôchodkov si na Slovensku privyrába tridsaťpäťtisíc seniorov. Vláda ich chce v tomto úsilí ešte viac podporiť a plánuje im zvýšiť odvodovú úľavu. Niektorí odborníci upozorňujú, že to môže mať aj negatívne dôsledky – pre niektoré firmy bude výhodnejšie prijímať dôchodcov ako napríklad mladých absolventov.“

Daniel Horňák, redaktor: „Niektorí seniori nemajú dostatočne vysoké penzie a sú nútení popri dôchodku aj pracovať, iným zase práca doslova chýba a hľadajú si ju dobrovoľne. Takto na dohodu pracuje zhruba tridsaťpäťtisíc seniorov. Keďže voči mladým sú na pracovnom trhu znevýhodnení, štát im priznáva špeciálnu odvodovú výnimku.“

Ján Šebo, analytik, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: „Keď pracujete na dohodu, tak jednoducho z tých prvých dvesto eur neplatíte odvody.“

Daniel Horňák: „V rámci pripravovanej reformy vláda plánuje zvýšiť túto výnimku z dvesto na tristo eur mesačne. Z tejto sumy by seniori neplatili sociálne ani zdravotné odvody, ich čistý príjem by sa preto zvýšil. Nie všetci odborníci s tým súhlasia. Podľa niektorých môžu firmy viac preferovať na jednoduché práce dôchodcov pred absolventmi, na čo mladí doplatia.“

Viliam Páleník, analytik, Ekonomický ústav SAV: „By bolo vhodnejšie obmedziť súbeh práce a dôchodku, a to z dôvodu, aby sa stabilizoval dôchodkový systém, ale aj aby sa nedumpovala mzda.“

Daniel Horňák: „Podľa niektorých by bolo spravodlivejšie, aby mali všetci pracujúci rovnaké podmienky bez ohľadu na vek či status. Rezort práce svoj návrh presadzuje najmä z dôvodu nepriaznivého demografického vývoja. Pracujúci dôchodcovia ekonomike pomôžu.“

Ján Šebo: „Aj napríklad človek, ktorý má tisíceurovú hrubú mzdu, no tak z tých prvých dvesto alebo respektíve teraz už tristo eur by nemal platiť. To by bolo, znova, rovnaké podmienky pre všetkých.“

Boris Ažaltovič, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny: „Pri súčasnom stave trhu práce, kde opakovane počúvame najmä od zamestnávateľských zväzov, že je nevyhnutné povoliť aj prílev pracovnej sily zo zahraničia, sa nám zdá len logické, že čím dlhšie udržíme aj dôchodcov v práci a umožníme im privyrobiť si, ja myslím, že je oveľa lepšie pre slovenský trh práce.“

Daniel Horňák: „Návrh na zvýšenie odvodovej výnimky na tristo eur sa má týkať aj študentov brigádujúcich na dohody. O návrhu by mala na jeseň rokovať vláda aj parlament.“