11:45 - Banská Bystrica 6. marca (TASR) – Na 10. ročníku Univerzitného dňa kariéry v Banskej Bystrici sa predstaví dvadsiatka zamestnávateľov pôsobiacich v rôznych sférach a ponúkajúcich pracovné pozície na domácom i zahraničnom trhu. Podujatie sa uskutoční 7. marca od 9.00 do 14.00 ho na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. TASR o tom informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity s tým, že jeho súčasťou budú aj workshopy.

Cieľom veľtrhu pracovných príležitostí a kariérneho poradenstva je podporovať komunikáciu i spoluprácu študentov a absolventov UMB s potenciálnymi zamestnávateľmi v rámci sprostredkovania práce, stáže, brigády, praxe alebo spolupráce na záverečných prácach. Okrem ponuky pracovných pozícií sa študenti dozvedia aj to, ako uspieť vo výberovom konaní.

"UMB okrem poskytovania kvalitnej teoretickej prípravy hľadá aj takéto príležitosti a možnosti získavania relevantných informácií s cieľom napomôcť svojim študentom úspešne sa uplatniť na trhu práce. Veríme, že podujatie podnieti študentov na základe priameho kontaktu a získaných informácií lepšie sa orientovať na súčasnom trhu práce," konštatovala Straková.

 

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/390145#837

od 13:57