Kontakty

Prihlasovanie a komunikácia so študentmi

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.

PaedDr. Lýdia Čellárová, PhD.referentka

Telefón 048/446 6227   +421907999639E-maillydia.cellarova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie

 

Gestorka DPŠ a podpora AIS2, MS Outlook, LMS Moodle

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.odborný asistent

Telefón 048/446 4761E-mailzuzana.osvaldova@umb.skPracoviskoPedagogická fakulta / Katedra pedagogiky PDF

 

Podpora AIS2, MS Outlook, LMS Moodle a platby za štúdium

Mgr. Jana Štefániková

Mgr. Jana Štefánikováreferentka

Telefón 048/446 1137   +421 907 790 706E-mailjana.stefanikova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie