PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.

PhDr. Zuzana Osvaldová, PhD.referentka, tajomník Rady pre VSK UMB

Telefón 048/446 6227   +421 907 999 639E-mailzuzana.osvaldova@umb.skPracoviskoRektorát / Prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a celoživotné vzdelávanie
Ďalšie pracoviskáRektorát / Úsek rektora - tajomník Rady pre VSK UMB