UMB súčasťou nového Konzorcia slovenských univerzít U10+