Internátny poriadok

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok).

  1. Internátny poriadok sa vzťahuje i na ostatné osoby, ktoré majú povolené ubytovanie.
  2. Tento Internátny poriadok nadobúda účinnosť od 01. 09. 2014.
  3. Aktualizovaný čl. VIII., bod 8.4., s účinnosťou od 01. 10. 2017.
  4. Aktualizovaný čl. IX., bod 9.1., písmena c) a d) s účinnosťou od 16. 03. 2018.
  5. Aktualizovaný čl. VIII., bod 8.4., s účinnosťou od 10. 02. 2021.

Ing. Jozef Mrena, v. r.
riaditeľ SÚZ UMB