Internátny poriadok

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok).

  1. Internátny poriadok sa vzťahuje i na ostatné osoby, ktoré majú povolené ubytovanie.
  2. Tento Internátny poriadok nadobúda účinnosť od 01. 09. 2021.

 

Ing. Jozef Mrena, v. r.
riaditeľ SÚZ UMB

Internátny poriadok UMB

Internátny poriadok (717 KB)