Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Internátny poriadok

Internátny poriadok študentských domovov SÚZ UMB (domový poriadok).

  1. Internátny poriadok sa vzťahuje i na ostatné osoby, ktoré majú povolené ubytovanie.
  2. Tento Internátny poriadok nadobúda účinnosť od 01. 09. 2021.

 

Ing. Jozef Mrena, v. r.
riaditeľ SÚZ UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici