Ubytovacie a stravovacie možnosti

Väčšina študentov UMB je ubytovaná v univerzitných internátoch.Možnosť ubytovania je aj na súkromí – na základe vyhľadávania podľa inzerátov. Univerzitné jedálne poskytujú možnosť stravovania - obedy, večere. Stravovacích možností v meste je veľa (reštaurácie, fast food, obchody s potravinami).

V ŠD UMB je poskytované ubytovanie počas trvania akademického roka študentom UMB študujúcim dennou formou a študentom diaľkárom formou krátkodobého ubytovania. Každoročne sa cca 500 – 700 študentov UMB ubytuje na stredoškolských ubytovacích zariadeniach a podnikových ubytovniach v B. Bystrici a blízkom okolí, ktoré nemajú naplnené kapacity. Toto ubytovanie si študenti hľadajú samostatne.

V prípade, že Vám nebolo poskytnuté ubytovanie na internáte, máte možnosť externého ubytovania sa na privátoch.

Možnosti stravovania

Každý študent UMB, bez ohľadu na to, či mu bolo pridelené lôžko alebo nie, má možnosť stravovať sa v študentských jedálňach - ul. Tajovského 40 (ŠD1) a ul. Tr. SNP 53 (ŠD4).