Otvorenie detského kútika na Pedagogickej fakulte UMB