Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


Otvorenie detského kútika na Pedagogickej fakulte UMB


Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici