Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Tím lektorov

  Mgr. Zuzana Heinzová, PhD.

  • Lektorka je vysokoškolská pedagogička, ktorá sa vo svojej pedagogickej a výskumnej praxi zameriava na oblasť sociálnej psychológie, v rámci ktorej sa venuje najmä zvládaniu interpersonálnych konfliktov, kultúre pracoviska, ako aj tanečnej terapii.

   

  Mgr. Viera Krešáková, PhD. 

  • Lektorka je odborníčkou na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk.

   

  Jörn Nuber 

  • Lektor DAAD je rodeným hovoriacim, vyučuje germanistiku a hospodársku nemčinu. Jeho vyučovanie je zamerané na komunikáciu s podporou prezentačných a rokovacích zručností.

   

  doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

  • Lektorka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami rozvíjania komunikačných zručností v pomáhajúcich profesiách vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.

   

  Mgr. Robert Sabo, PhD.

  • Lektor s bohatými skúsenosťami v oblasti vedenia tréningových programov zameraných na rozvíjanie komunikačných a prezentačných zručností.

   

  RNDr. Katarína Sebínová, PhD.

  • Lektorka je vysokoškolská učiteľka, s viacročnou praxou v oblasti lektorovania kurzov práce s programami kancelárskeho balíka MS Office.

   

  Mgr. Milena Štulrajterová, PhD. 

  • Skúsená odborníčka, ktorá rada učí rôzne vekové skupiny od začiatočníkov po pokročilých. Teoretické vedomosti aplikuje v pedagogickej praxi podľa potrieb svojich klientov. Dôraz kladie na pestrosť, príjemnú komunikáciu a spoluprácu.

   

  Oľga Švarcbacherová

  • Výučbe ruského jazyka sa venuje od roku 2006, organizuje poznávacie zájazdy do Ruska a sprevádza účastníkov kurzu ruského jazyka do Petrohradu (Sankt-Peterburgu).

   

  Mgr. Renáta Taligová 

  • Kariérna poradkyňa a motivátorka, ktorá sa zameriava na prirodzený potenciál a jedinečnosť každého človeka. Do svojej práce vkladá energiu a nové prístupy, aby boli jej vzdelávania a tréningy zážitkom, prínosom aj novým impulzom.

   

  Mgr. Veronika Timková

  • Lektorka, ktorá na svojich tréningoch využíva najmä metódy zážitkového učenia a praktické cvičenia, aby účastníkom odovzdala čo najviac. Okrem toho účastníci oceňujú jej pozitívny, profesionálny a ľudský prístup, znalosť problematiky, autentické a príjemné vystupovanie.

   

  Mgr. Lujza Urbancová, PhD. 

  • Vysokoškolská učiteľka, ktorá pôsobí na Katedre slovenského jazyka a komunikácie FF UMB. V pedagogickej oblasti sa venuje syntaktickej rovine jazykového systému, vzťahu jazyka a rodu, ako aj sociolingvistickému pohľadu na súčasný jazyk. S jej pedagogickou špecializáciou súvisí aj činnosť jazykovej korektorky monografií, zborníkov či iných textov.

   

  PaedDr. Marta Valihorová, PhD. 

  • Vyučuje odborný anglický jazyk s dôrazom na ekonomickú terminológiu. Špecializuje sa na výučbu obchodnej komunikácie a taktiež sa venuje odborným prekladom. Má skúsenosti s výučbou anglického jazyka rôznych cieľových skupín dospelých.

   

  PhDr. Beata Žitniaková Gurgová, PhD.

  • Lektorka je vysokoškolská učiteľka s bohatými skúsenosťami v oblasti vzdelávania dospelých v školstve, ale aj v súkromnom sektore. Vedie tréningy zamerané na rozvíjanie sociálnych zručností (sebapoznanie, asertivita, rozvoj komunikačných zručností) a zvládanie záťažových situácií.