International Village

Informácia pre médiá, 25. 4. 2016           

Zahraniční študenti predstavia svoje krajiny a prispejú na charitu!

 V mene organizácie Erasmus Student Network v Banskej Bystrici by sme Vás radi pozvali na pripravované podujatie s názvom International Village.

Stretnutie sa  uskutoční v historickej radnici na Námestí SNP 28. apríla 2016 o 17:00 hod.

Počas tohto večera budú zahraniční študenti prezentovať svoje domovské krajiny kreatívnou formou. Zároveň pripravia občerstvenie pre všetkých, aby mohli účastníci stretnutia ich kultúru aj ochutnať.

Po prezentáciách členovia ESN predstavia projekt Social Erasmus, ktorého cieľom je pomáhať mestu Banská Bystrica a jeho okoliu. Pri tejto príležitosti je pripravený krátky koncert pod vedením našich zahraničných študentov v spolupráci s dobrovoľníkmi z organizácie ESN. Hlavnou snahou a motívom tejto akcie je nájsť ľudí ochotných finančne prispieť na dom sv. Alžbety, ktorý sa venuje pomoci rodinám v núdzi. Vyzbierané peniaze odovzdajú členovia ESN UMB BB práve tejto organizácii.  

 

Viac informácií poskytne:

Miroslava Bohátová, prezidentka ESN UMB, na adrese: umb@esn.sk