Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  Etnické výrazy

  Slovenské Národné Noviny; 04/2017; 28/01/2017; s.: 7; Alena ZÁBORSKÁ ; Zaradenie: ANALÝZA  JAZYK A DOROZUMIEVANIE SA

  Pre súčasnú ľudskú spoločnosť je do veľkej miery príznačný multikulturalizmus, teda prelínanie a vzájomné ovplyvňovanie rozličných kultúr. Spolu s globalizáciou sa táto tendencia prejavuje v politike, trhovom hospodárstve, ale aj v jazyku.

  V slovnej zásobe slovenčiny sa nachádza viacero slov a slovných spojení odkazujúcich na iné národy alebo etnické skupiny. Vzhľadom na význam týchto výrazov môžeme odlíšiť dve skupiny. Do prvej skupiny etnických pomenovaní patria slová a slovné spojenia využívané v rozmanitých (neraz odborných) oblastiach života a práce ľudí, napríklad v gastronómii, športe a medicíne. Sú to výrazy, ktorých etnická zložka naznačuje pôvod pomenovaného predmetu (fínska sauna, škótska sukňa, anglický valčík, thajský box, nemecký ovčiak, španielska chrípka, maďarský guláš atď.) alebo miesto jeho výskytu (sibírska zima, nórske fjordy, egyptské pyramídy atď.). V slovenčine však nájdeme aj pomenovania s etnickým odkazom, ktoré s danou krajinou spojitosť nemajú - napr. pokrm francúzske zemiaky nepochádza z Francúzska, ako to naznačuje jeho názov.

  V druhej skupine výrazov s etnickou zložkou sa nachádzajú pomenovania odrážajúce národné a etnické stereotypy, teda ustálené predstavy a názory o inom národe alebo etnickej skupine. Stereotypy v slovenčine vyjadrujú jednoslovné výrazy (napr. škót - lakomec, žid - ziskuchtivec, cigán - klamár, talian - človek, s ktorým sa nedá dohovoriť), slovné spojenia (napríklad pokojný ako Angličan, galantný ako Francúz, fajčiť ako Turek, piť ako Rus, divý ako Indián, švajčiarska presnosť, talianska domácnosť - hlučná, s častými hádkami, ruská nátura - tvrdý, drsný človek, cigánsky smiech - falošný smiech) i príslovia a porekadlá (napríklad Cigán iba vtedy pravdu povie, keď sa pomýli; Za to, čo nie je isté, ani Žid nič nedá). V slovenčine sa nachádzajú aj slová obsahujúce historický stereotyp (napríklad turek - nebezpečný nepriateľ, tatár - ničomník, podliak), ktoré už nezodpovedajú súčasným predstavám Slovákov o týchto národoch.

  Slová a slovné spojenia s etnickou zložkou sa zúčastňujú na rôznych slovotvorných procesoch. Ide najmä o odvodzovanie (napríklad z výrazu cigán vznikli slová cigániť - klamať a cigánstvo - klamstvo, z výrazu žid vzniklo hanlivé slovo židák - lakomec) a skracovanie (napríklad slovné spojenie divý ako Indián skrátime na slovo indián - človek prudkej povahy, namiesto slovného spojenia turecká káva sa v hovorovej komunikácii používa výraz turek). Takto vzniknuté pomenovania sa môžu stať súčasťou rôznych ustálených slovných spojení a frazeologizmov (napríklad sloveso cigániť nájdeme vo frazeologizme cigáni, až sa hory zelenajú).

  Niektoré výrazy s etnickou zložkou majú viacero významov (napríklad francuzák - francúzsky kľúč alebo francúzsky bozk, indián - opálený človek alebo divoch). Odhalenie ich významu v texte závisí od správneho pochopenia kontextu, v ktorom sa nachádzajú.

  Súbor etnických výrazov v slovenčine je rozsiahly i rozmanitý a nemôžeme vylúčiť, že vzniknú nové výrazy zobrazujúce stereotypy o iných národoch.

  Alena ZÁBORSKÁ, Katedra slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici
  -END-