UCHÁDZAČ

UMB organizuje doplňujúce pedagogické štúdium v 2 vzdelávacích programoch:

  1. Doplňujúce pedagogické štúdium  ̶ ako trojsemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre jednotlivé kategórie pedagogického zamestnanca
  2. Rozširujúce moduly doplňujúceho pedagogického štúdia  ̶  ako jednosemestrálne štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti pre ďalšiu kategóriu pedagogického zamestnanca.