Nastavenie súborov cookie

  Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

  Spravovať nastavenie súborov cookie

  Nevyhnutne potrebné súbory cookie

  Vždy aktívne

  Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

  Súbory cookie súvisiace s výkonom

  Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

  VYHLÁSENIE SÚŤAŽE MLADÝ EURÓPAN 2024

  Zastúpenie Európskej komisie v SR a regionálne informačné centrá Europe Direct vyhlasujú už 19. ročník celoslovenskej súťaže Mladý Európan. Vedomostná súťaž je určená pre študentov druhých až štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska.

  Poslaním súťaže je zvýšiť všeobecnú informovanosť študentov stredných škôl SR o EÚ a tým aj povedomie participatívneho občianstva Európskej únie medzi študentmi na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

  Hlavnými oblasťami pre tento rok sú: Európske voľby, Európsky rok zručností, podpora digitálnej gramotnosti a boj proti dezinformáciám, programy EÚ pre mladých ľudí a priority Európskej komisie pod vedením Ursuly von der Leyen. Najmä Európska zelená dohoda, NextGenerationEU, Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, Spoločná poľnohospodárska politika, stratégia Z farmy na stôl, Stratégia v oblasti biodiverzity. Taktiež Európsky parlament, Rada Európskej únie a krajiny predsedajúce Rade Európskej únie v roku 2024, konkrétne Belgicko a Maďarsko.

  V neposlednom rade tiež zahraničné vzťahy a pôsobenie Európskej únie navonok, i vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Medzi ďalšie priority patrí Program Slovensko 2021- 2027, využívanie finančných prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF), prínos EŠIF pre Slovensko a tiež ochrana finančných záujmov EÚ.

   

  Registrácia:

  • Súťaž pre študentov 2. – 4. ročníka gymnázií a stredných odborných škôl – 3-členné družstvo za školu
  • Vyplnením prihlášky prostredníctvom EU SURVEY na https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MladyEuropanEDUMB2024
  • Uzávierka prihlášok je 5. apríla 2024 o 15.00 h
  • Dátum konania súťaže: 24. apríla 2024, 9:00 hod. (začiatok registrácie)
  • Miesto konania: Vzdelávacie centrum Mateja Bela UK UMB, Tajovského 51, Banská Bystrica


  Podmienkou účasti tímu na regionálnom kole súťaže je odovzdanie projektu
   o krajine aktuálne predsedajúcej Rade Európskej únie, teda o Belgicku alebo o Maďarsku, krajine ktorá bude predsedníckou krajinou v druhej polovici roka 2024.

  Projekt je potrebné poslať mailom na e-mailovú adresu centra Europe Direct UMB Banská Bystrica -katarina.harmaniakova@umb.sked.umb.bb@umb.sk najneskôr do piatku 5. apríla 2024.

  Do predmetu správy uveďte: Projekt ME 2024

  Záštitu nad súťažou v roku 2024 prevzal výkonný podpredseda Európskej komisie pán Maroš Šefčovič. Partnerom a hostiteľom národného kola súťaže je Žilinská univerzita v Žiline.

  Všetky informácie sú dostupné v priloženom dokumente "ŠTATÚT A SÚŤAŽNÝ PORIADOK SÚŤAŽE „Mladý Európan“ platný pre rok 2024" (viď Príloha)

  Štatút a súťažný poriadok súťaže "Mladý Európan"

  Štatút a súťažný poriadok súťaže ME 2024.pdf (197 KB)